iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

สำรวจและศึกษาชั้นหินของหมวดหิน Djadokta Formation ที่ Tugrugyn Shiree (ที่ราบสูงตู๊กรู๊ก : Toogrook Plateau) ทะเลทรายโกบีตอนใต้ มองโกเลีย

 

My dear students, ดูกร นักเรียนที่รักทั้งหลายของข้า

Here are some general geological informations from my observations at Tugrugyn Shiree (Toogrook Plateau), South Gobi, Mongolia. Keywords: Cretaceous Rocks, Dinosaur Bones, Fossil of Dinosaur Fighting, Ancient Dune, Modern Barchan Dune, Wind Ripple, Lee Dunes, Blowout, Bajada, Oasis

ตามเส้นทางการเดินของข้าพเจ้าเพื่อสำรวจและศึกษาชั้นหินของหมวดหิน Djadokta Formation ที่ Tugrugyn Shiree (ที่ราบสูงตู๊กรู๊ก : Toogrook Plateau) ทะเลทรายโกบีตอนใต้ มองโกเลีย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีข้อสังเกตด้านธรณีวิทยาดังต่อไปนี้ :

พบหินทรายที่เกิดจากเนินทรายในทะเลทรายเมื่อตอนปลายของยุคครีเตเชียส (85-71 ล้านปีก่อน) พบว่ากระแสลมในยุคนั้นพัดไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(N 42 E) ซึ่งใกล้เคียงกับทิศทางการพัดของลมในปัจจุบัน ที่ก่อให้เกิดเนินทรายขนาดเล็ก(Lee Dunes) ทั่วทั้งบริเวณ อันเนื่องมาจากการที่มีพุ่มไม้ หรือหินโผล่บังกระแสลมไว้ รวมทั้งเกิดการหอบเอาทรายที่เกิดจากการผุพังทำลายของหมวดหิน Djadokta ออกไป จนกลายเป็นที่ลุ่มต่ำ(Blowout) (และเมื่อมองในภาพรวมแล้ว ดูเหมือนว่าบริเวณนี้ คือตอนปลายของเนินทรายลาดเชิงเขา (Bajada) ที่เกิดมาจากภูเขาของชั้นหินอายุแก่ที่อยู่ประมาณ 30 กิโลเมตรทางด้านใต้ และมีน้ำใต้ดินที่ไหลมาตามชั้นตะกอนดังกล่าวซึมซับออกมาสู่ผิวดิน จนกลายเป็นโอเอซิสขนาดย่อม) ทรายเหล่านั้นถูกหอบไปไม่ไกล จากนั้นก็ตกสะสมตัวกันอีกครั้งจนเกิดเป็นเนินทรายรูปพระจันทร์เสี้ยว (Barchan Dune) และในรายละเอียดนั้น ยังพบว่า บนผิวของเนินทรายด้านต้านลมนั้น ยังมีรอยริ้วคลื่น (ripple marks) ที่เกิดจากลมในช่วงนี้ ที่พัดไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (นี่คือลมเจ้ากรรม ที่หอบเอาหมวกปีกกว้างที่ข้าพเจ้าสวมใส่อยู่ ปลิวข้ามเนินเขาไปเป็นระยะทางร่วม 100 เมตร โชคดีที่เพื่อนญี่ปุ่นคนหนึ่งตะครุบเอาไว้ได้)

ถึงตอนนี้ก็อยากทราบว่าพวกเธอ ทั้งเด็กชายปัญญา และเด็กหญิงเรณู เห็นลักษณะทางธรณีวิทยาเช่นนี้หรือไม่ หรือมีความเห็นแตกต่างออกไป อย่างไร ช่วยตอบให้ครูเสือใหญ่ชื่นใจหน่อยได้ไหมจ๊ะ

  

.

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

รวบรวมข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward