iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

 GST 001 ประวัติความเป็นมา สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

 

 

ประวัติความเป็นมา

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (The Geological Society of Thailand: GST)  มีรากฐานมาจากความดำริของ นายวิชา เศรษฐบุตร อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ โดยความเห็นที่ว่านักธรณีวิทยาไทย หรือนักธรณีวิทยาต่างประเทศ ที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย น่าจะมีศูนย์กลางหรือสมาคม สำหรับแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ จึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะทำการจัดตั้ง “สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (The Geological Society of Thailand: GST)

 

The Geological Society of Thailand (GST) was originated from Mr.Vija Sethaput, Director General of Department of Mineral Resources and senior officials of Department of Mineral opment, who belived that there should be a center or society for Thailand to exchange their knowledge and opinions as well as other activities. They unanimously agreed that first of all they should invite geologists from other academics for discussions. The first meeting was held on Wednesday July5,1967 at Department of Mineral Resources’s conference room.

.

ที่มา 

- www.gst.or.th

https://www.facebook.com/gst.or.th/

รวบรวมข้อมูลและภาพ

-------------------------------------------------

เรื่องราวน่าสนใจ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward