iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

 GST 002 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

 

 

ภาพใบสมัครเป็นสมาชิก สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) หน้า 1

 

ภาพใบสมัครเป็นสมาชิก สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) หน้า 2

 

โหลดเอกสารใบสมัคร กดที่นี่

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) เพื่อบริการผู้ที่สนใจต้องการสมัครเป็นสมาชิก สธท. ได้พัฒนาช่องทางให้บริการผ่านเครือข่ายออนไลน์ให้บริการการสมัครสมาชิก โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้สนใจสมัครสมาชิก ขอรับใบสมัคร GST-F001 

โดยดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและระเบียบสมาคมฯ ได้ที่ไฟลแนบด้านล่าง 

@ เว็บไซต์  https://www.gst.or.th/?cat=2

@ ติดต่อขอรับได้ที่ นายทะเบียน เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: rainubon โทร 0972345363

2. ผู้สมัครสมาชิกอ่านระเบียบสมาคมและคุณสมบัติเพื่อทราบ ดำเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบ 

3. ผู้สมัครสมาชิกดำเนินการชำระเงิน ค่าสมาชิกตามกำหนด 2,000 บาท ตลอดชีพ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 982-4-13808-0

4. เมื่อดำเนินการเสร็จถ่ายภาพใบเสร็จส่งแนบมาที่ Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่ นายทะเบียน เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: rainubon โทร 0972345363 

5. หรือรวบรวมเอกสารส่งมาที่สมาคมฯ โดยจ่าหน้าซอง

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (ส.ธ.ท.) กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

6. เอกสารประกอบ

– ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบ

– รูปถ่าย 2 ใบ

– ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมาชิก 2,000 บาท (สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ)

– เอกสารการจบในด้านธรณี (ถ้ามี)

7. ติดต่อเพิ่มเติม

– คณะทำงานทะเบียนสมาคม Line: @gst.or.th / Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

.

ที่มา 

- www.gst.or.th

https://www.facebook.com/gst.or.th/

รวบรวมข้อมูลและภาพ

-------------------------------------------------

เรื่องราวน่าสนใจ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward