iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

เที่ยวน่าน เมือง วัดหัวเวียงใต้ (Hua Wiang Tai Temple)

สนใจอัลปั้มภาพเพิ่มเติมคลิก  https://www.facebook.com/pg/ioktravel/photos/?tab=album&album_id=819523301725338

วัดหัวเวียงใต้ เมืองน่าน ที่ตั้ง ถ.สุมนเทวราช ตำบลในเวียง เมือง น่าน 55000 ประวัติของวัด อายุกว่า 273 ปี เป็นวัดเก่าแก่ ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนหลังคาทรงมะลิลา ซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีต มีพระประทานเป็นปูนปั้นศิลป์แบบพม่าหน้าตัก 6 ศอก สูง 8 ศอก โดย หม่องส่า หรือ นายหม่อง วงศ์เครื่อง ชาวพม่าพ่อค้าไม้ สร้างถวาย ซึ่งในจังหวัดน่านเหลืออยู่แค่สองวัด ที่วัดหัวเวียงใต้ และวัดกู่คำ อำเภอเมืองน่าน กำแพงวัดอายุกว่า 160 ปีมีเป็นรูปพญานาค 2 ตัว เลื้อยอยู่บนกำแพง อดีตหน้าวัดเหมือนศูนย์การค้าหรือเมืองท่า เนื่องจากอยู่ใกล้น้ำน่าน ปัจจุบันเรียกท่าน้ำศรีน่านตามชื่อโรงเรียนสตรีศรีน่านที่อยู่ใกล้ๆ ในอดีตมีพ่อค้าจากอำเภอทุ่งช้าง ปัว ท่าวังผาจะทำแพไม้ใผ่บรรทุกสินค้าของป่า ล่องมาตามลำน้ำน่านมาขึ้นที่ท่าน้ำ นี้ เมื่อขายสินค้าหมดมาขายรวมถึงขายแพไม้ไผ่ด้วย ก็ซื้อของจำเป็นเดินกลับ ส่วนชาวอำเภอบ่อเกลือ จะนำเกลือบรรทุกวัวต่างม้าต่างมาขาย โดยใช้ใบตองห่อ เกลือเหมือนห่อข้าวต้มมัดทำเป็นท่อนกลม ยาวประมาน 1 ศอก ความโตขนาดท่อนแขน ค้าขายกันกันคึกคักที่บริเวณหน้าวัด วัดหัวเวียงใต้ จึงเป็นเสมือนย่านการค้า และที่พักแรมให้กับคนต่างถิ่นด้วยภายในวัดยังมี เจดีย์ก่อสร้างโดย นายวงศ์ ชายครอง พร้อมด้วยคณะศรัทธา ได้ทำการก่อสร้างพระธาตุ (เจดีย์ ) ขึ้น 1 องศ์ พระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูน ฐานกว้าง 14 ศอก สูง 24 ศอก ภายในองศ์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด จำนวน 9 ดวง และศรัทธาต่างก็นำเอาของมีค่า เช่นแก้ว แหวน เงิน คำ เข้าบรรจุไว้ในองศ์พระธาตุด้วย วัดหัวเวียงใต้ สร้างโดยชาวพม่า ซึ่งเป็นพ่อค้าไม้ นามว่า หม่องส่า หรือนายหม่อง วงศ์เครื่อง เป็นวัดที่สร้างด้วยอิฐถือปูน กำแพงวัดมีอายุกว่า 160 ปี เป็นรูปพญานาค 2 ตัว เลื้อยอยู่บนกำแพง เนื่องด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้น้ำในอดีตหน้าวัดเหมือนเมืองท่าหรือศูนย์การค้า เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดน่านที่มีความงดงาม 

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

รวบรวมรูปภาพ

www.iok2u.com

-----------------------------------------

เที่ยวน่าน (Travel Nan)

เที่ยวไทย (Travel Thailand)

-----------------------------------------

  
 
 
 ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่
 
.
xxx
yyy
 
 
.
xxx
yyy
 
 
  

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward