iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

เที่ยวพิษณุโลก เมือง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) พิษณุโลก: สักการะหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธชินราช อันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง

แผนที่ https://maps.app.goo.gl/cPVbdXK4ySi9PbPU9

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันในนาม "วัดใหญ่" เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก และเป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรม ศิลปะ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมถึงการเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวไทยเคารพศรัทธา วัดใหญ่จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญทุกคน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ราวปี พ.ศ. 1900 โดยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) เพื่อเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการปกครองของเมืองพิษณุโลก วัดแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย โดยเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ชื่อ "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ" หมายถึง "วัดที่มีพระธาตุอันประเสริฐดุจแก้วมณี" ซึ่งสื่อถึงความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้

สถาปัตยกรรมและศิลปะอันล้ำค่า

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น ผสมผสานระหว่างศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยาได้อย่างลงตัว ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจและควรค่าแก่การชมมากมาย ดังนี้

- วิหารพระพุทธชินราช เป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ที่มีพุทธลักษณะงดงามเป็นอย่างยิ่ง จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและทรงคุณค่าทางศิลปะ

- พระมหาธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงลังกาที่สูงเด่นสง่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เจดีย์นี้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยไว้ได้อย่างสมบูรณ์

- วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน เป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่มีขนาดใหญ่และงดงาม

- พระปรางค์ เป็นปรางค์แบบขอมโบราณ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร

- หอพระ เป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญอื่นๆ เช่น พระพุทธรูปปางลีลา และพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

- พิพิธภัณฑ์ เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เกี่ยวข้องกับวัดใหญ่ เช่น เครื่องสังคโลก เครื่องทองสำริด และพระพุทธรูป

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของพิษณุโลก ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับความงดงามของสถาปัตยกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และสงบจิตใจท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

รวบรวมรูปภาพ

www.iok2u.com

-----------------------------------------

เที่ยวพิษณุโลก (Travel Phitsanulok)

เที่ยวไทย (Travel Thailand)

----------------------------------------- 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward