iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

เที่ยวสุราษฎร์ธานี ดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (Khao Suwan Pradit Temple)

 

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว วัดแห่งนี้เป็น วัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย เดิมเรียกว่า วัดเขาล้าน เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินโล่งเตียน ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของพ่อท่านยอดเขา ซึ่งเป็นเทพยดารักษาเขาล้านและดินแดนโดยรอบ

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ได้รับการบูรณะขึ้นโดย พระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือ หลวงพ่อจ้อย เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้ ซึ่งท่านได้มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2536 แต่ร่างของท่านยังคงอยู่ในโลงแก้วที่อยู่ภายในอุโบสถ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะ

นอกจากนี้บนยอดเขายังเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้มาจากวัดพระเกียรติ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เจดีย์แห่งนี้มีความสูงประมาณ 50 เมตร สามารถมองเห็นวิวในมุมสูงได้อย่างสวยงามของอำเภอดอนสักและเกาะต่างๆ ภายในบริเวณวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากมาย เช่น

- อุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ด้านหลังพระประธานเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

- วิหารหลวงพ่อจ้อย เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อจ้อย

- เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

- ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม

กิจกรรมที่น่าสนใจ

- สักการะสังขารหลวงพ่อจ้อย

- ชมวิวทิวทัศน์จากยอดเขา

- ปฏิบัติธรรม

- รับประทานอาหารพื้นเมือง

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาความสงบและเรียนรู้ธรรมะ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ควรพลาดโอกาสที่จะมาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้

 

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

รวบรวมรูปภาพ

www.iok2u.com

-----------------------------------------

เที่ยวสุราษฎร์ธานี (Travel Surat Thani)

เที่ยว ไทย (Travel Thailand)

-----------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward