iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น 1999 ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก (Shrines and Temples of Nikko)

 

 

2542/1999 ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก / Shrines and Temples of Nikko

ตำแหน่งที่ตั้ง 36.755140141856835, 139.60087090755658

ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก (Shrines and Temples of Nikko) เป็นแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ใน เมืองนิกโก จังหวัดโทจิงิ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและสถานที่สำคัญทั้งสิ้น 103 รายการ สถานที่ที่ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่น

ศาลเจ้านิกโกโทโช(Nikkō Tōshō-gū) เป็น ศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่โชกุนโทกูงาวะ อิเอยาซุ โชกุนคนแรกของตระกูลโทกูงาวะ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2160 ในช่วงสมัยเอโดะ ระหว่างที่ฮิเดตาดะบุตรชายของโทกูงาวะดำรงตำแหน่งเป็นโชกุน และได้รับการต่อเติมขยายพื้นที่ในสมัยของอิเอมิตสึ โชกุนคนที่สามของตระกูล ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ในเมืองนิกโก จังหวัดโทจิงิ ทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮนชู เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวัฒนธรรม ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ตั้งรูปเคารพ และป้ายวิญญาณของอิเอยาซุ และมีสถานที่ฝังอัฐิอยู่ที่นี่

ศาลเจ้านิกโกฟูตาราซังFutarasan Jinja) เป็น ศาลเจ้าชินโตในเมืองนิกโก จังหวัดโทจิงิ มักเรียกกันว่า ศาลเจ้านิกโกฟูตาราซัง เป็นสถานที่สักการะเทพเจ้า 3 องค์ คือ โอกูนินูชิ ทาโงริฮิเมะ และอาจิซูกิตากาฮิโกเนะ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1310 ศาลเจ้าฟูตาราซัง ตั้งอยู่ระหว่างศาลเจ้าโทโชกับสุสานไทยูอิง มีนักท่องเที่ยวมากมายมาเยี่ยมชมสถานที่ทั้งสาม และที่วัดรินโนที่อยู่ใกล้เคียง 

วัดรินโน เป็น วัดพุทธนิกายเท็นไดในเมือง นิกโก จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 766 โดยพระ โชโด โชนิง (735–817) เนื่องจากความโดดเดี่ยวทางภูมิศาสตร์ลึกลงไปในภูเขาของญี่ปุ่นในไม่ช้าสถานที่แห่งนี้จึงดึงดูดพระสงฆ์ชาวพุทธคนอื่น ๆ เพื่อค้นหาความสันโดษและยังถือว่าเป็นฐานที่สำคัญสำหรับการฝึกฝนพระนักบวชนิกายเท็นได นอกจากนี้ที่รินโนจิยังเป็นที่ตั้งสุสานของ โทกูงาวะ อิเอมิตสึ โชกุนคนที่ 3 ของ รัฐบาลเอโดะ

มรดกโลกศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 23 เมื่อ พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

- เป็นตัวแทนของการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์

- เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

- มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

--------------------------------------------------------------------

ที่มา

ข้อมูล https://whc.unesco.org

ข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward