iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

เที่ยวตุรกี อิสตันบูล สุเหร่าเซนต์โซเฟียหรือพิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา (Travel Turkey Istanbul Mosque of Hagia Sophia)

 

 

ดูอัลปั้มภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

https://www.facebook.com/udomtanateera.k/media_set?set=a.1871975516170230&type=3

  

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรือชื่อในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา หรือฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum ตั้งอยู่ที่เมืองคอนสแตนดิโนเบิล (Constantinople) ประเทศตุรกี จัดเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึ่งปัจจุบันสามารถเข้าชมได้ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหารและนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย มีเนื้อที่ 700 ตารางเมตร ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตรและประดับไว้งดงาม 108 ต้น (ชั้นบนขนาดเล็ก 68 ต้น ชั้นล่างขนาดใหญ่ 40 ต้น) มียอดเป็นโดม คล้ายซาลาเปา มีหอมินาเรสท์เป็นยอดแหลม ๆ มากมาย เนื่องจากศิลปะแบบคริสเตียน ผสมกับอิสลามนี้เองทำให้มีความสวยงามอันน่ามหัศจรรย์

ในอดึตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่ไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์แต่ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม สร้างโดย "พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนติน" เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13 โดยโบสถ์แห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึง 17 ปี แต่ก็ถูกผู้ก่อการร้ายบุกเผาทำลายหลาย ๆ ต่อหลายครั้ง วอดวายนับไม่ถ้วนสาเหตุเนื่องจากความขัดแย้งทางศาสนาระหว่าง ศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม เมื่อถึงสมัยพระเจ้าจัสตินเนียน ทรงมีอำนาจเหนือตรุกี จึงได้สร้างโบสถ์เซนต์โซเฟียขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึง โดยใช้เวลาสร้างนานกว่าเดิม เพราะฐานของโบสถ์นั้นใช้เวลาสร้างถึง 20 ปี และตัวโบสถ์อีกถึง 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ราว ๆ ค.ศ. 1435) และเนื่องจากพระเจ้าจัสตินเนียนนั้น ต้องการให้โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุด จึงได้สั่งให้หาสิ่งของมีค่า มาประดับไว้มากมาย และเมื่อสร้างเสร็จก็ได้มีการเฉลิมฉลองงานกันอย่างใหญ่โต มโหฬาร ครั้นเมื่อสิ้นสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน จนมาถึงสมัย "พระเจ้าโมฮัมเม็ดที่ 2" ได้ทรงมีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยสาเหตุนี้จากโบสถ์เซนต์โซเฟีย จึงกลายเป็น สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ของศาสนาอิสลาม แต่ยังคงความงามไว้ดังเดิม 

ที่มา 

เที่ยว ตุรกี 2018 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือพิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

ประเทศตุรกี (Turkey) เมืองหลวงอัดคารา (Ankara)

เที่ยวตุรกี (Travel Turkey) 

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward