iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

WNBR Asia Pacific Republic of Korea 2010 พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่ากวางนึง (Gwangneung Forest)

 

 

 

WNBR Asia Pacific Republic of Korea 2018 พื้นที่สงวนชีวมณฑลซุนชอน (Suncheon) เขตสงวนชีวมณฑลซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรเกาหลี ประกอบด้วยระบบนิเวศภาคพื้นดินรอบเมืองซุนชอน (มีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเขาโมฮูซาน และภูเขาโจเกซาน) รวมถึงระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่ราบเรียบชายฝั่งในอ่าวซุนชอนมาน ทรัพยากรทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ได้แก่ สัตว์จำพวกครัสเตเชียน ปลาและสัตว์มีเปลือก รวมถึงสมุนไพร ชุมชนต้นกก (Phragmites communis) และซีพวีดเอเชียตะวันออก (Suaeda japonica) ผู้อยู่อาศัย เช่น ชาวบ้านในชนบท ชาวประมง และชาวภูเขา ใช้บริการระบบนิเวศในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการปลูกข้าว สมุนไพร และผลไม้ เช่น ลูกพลัมและลูกพลับ

ลักษณะทางนิเวศวิทยา

พื้นที่ราบและป่าไม้ของเขตสงวนชีวมณฑลซุนชอนตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรเกาหลี อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่นี่เป็นสถานที่หลบหนาวและจุดแวะพักที่สำคัญสำหรับนกกระเรียนมีฮู้ดที่ใกล้สูญพันธุ์ (Grus monacha) และยังเป็นที่ตั้งของนกช้อนหน้าดำ (Platalea minor) นกอินทรีหางขาว (Haliaaetus albicilla) และแมวเสือดาว (Felix) เบงกาลีเอนซิส) และอื่นๆ อีกมากมาย ระบบนิเวศทางน้ำไม่ได้ขาดความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากมีสัตว์จำพวกกุ้งหลายชนิด เช่น ปูผีญี่ปุ่น (Macrophthalmus japonicus)

แกนนิเวศแบ่งออกเป็นสองส่วน: ระบบนิเวศบนบกที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเขาโจเกซาน และระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำที่ราบเรียบชายฝั่งในอ่าวซุนชอนมัน ในทางกลับกัน ระบบนิเวศของแม่น้ำ (เช่น แม่น้ำอีซาชอน และแม่น้ำแฮรยองชอน) ทำหน้าที่เป็นทางเดินระหว่างระบบนิเวศบนบกและชายฝั่ง ก่อให้เกิดเครือข่ายทางนิเวศน์

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม

เมืองซุนชอนมีประชากร 281,389 คน 104,507 ครัวเรือน เขตกันชนและเขตเปลี่ยนผ่านของเขตสงวนชีวมณฑลเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในชนบท ชาวประมง และชาวภูเขา ซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกข้าว สมุนไพร ผลิตภัณฑ์พิเศษ (เช่น ลูกพลัมและลูกพลับ) และโดยการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ อย่างไรก็ตาม เมืองนี้มีศักยภาพอย่างมากสำหรับการท่องเที่ยว เนื่องจากภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของซุนชอนมีความเกี่ยวพันกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน ซึ่งรวมถึงเทศกาล วัด และป้อมปราการเป็นครั้งคราว

 

ข้อมูล World Network of Biosphere Reserves (unesco.org)

ข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

เครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก (WNBR) รวมข้อมูล

-----------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward