iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

WNBR Asia Pacific Republic of Korea 2021 พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่น้ำยอนชอนอิมจิน (Wando)

 

 

WNBR Asia Pacific Republic of Korea 2021 พื้นที่สงวนชีวมณฑลวันโด (Wando) หมู่เกาะวันโด ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรเกาหลี ประกอบด้วยเกาะ 265 เกาะ Wando ตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงนิเวศซึ่งเป็นที่ที่ระบบนิเวศทั้งบนบกและทางทะเลมาบรรจบกัน สิ่งนี้นำไปสู่ระบบนิเวศที่หลากหลาย รวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่ราบลุ่มน้ำขึ้นน้ำลง และเขตเนริติก ความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศในมหาสมุทรที่อบอุ่นซึ่งเป็นผลมาจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ถูกคาบสมุทรแฮนัมปิดกั้น พื้นที่ทางทะเลคิดเป็นเกือบ 90% ของเขตสงวนชีวมณฑล

ลักษณะทางนิเวศวิทยา

ป่าใบกว้างที่เขียวขจีในอุณหภูมิอบอุ่นปกคลุมเนินเขาและทอดยาวไปตามชายฝั่ง Wando ซึ่งมีระบบนิเวศที่หลากหลาย รวมถึงบึงน้ำเค็ม ถิ่นที่อยู่อาศัยที่เป็นหิน พื้นที่ทราย ที่ราบขึ้นน้ำลง และเขตน้ำขึ้นน้ำลงและเขตชายฝั่งย่อยที่ขยายไปสู่ทะเล ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทะเลที่หลากหลายไม่แพ้กัน

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม

เกาะ 55 แห่งมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 50,000 คน (พ.ศ. 2564) ซึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละ 3 ล้านคน เขตสงวนชีวมณฑลนี้นำเสนอตัวอย่างที่ดีของแนวทางการจัดการที่ดินแบบดั้งเดิม เช่น แมอุลซุป (ป่าในหมู่บ้านและสวนผลไม้ที่ปกป้องผู้อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมจากลมแรง) และกูดึลจังนอน (นาข้าวแบบขั้นบันได) ผู้อยู่อาศัยตระหนักดีว่าแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้เพิ่มมูลค่าที่สำคัญให้กับการผลิตอาหารทะเลและการท่องเที่ยวของหมู่เกาะของตน

 

ข้อมูล World Network of Biosphere Reserves (unesco.org)

ข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

เครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก (WNBR) รวมข้อมูล

-----------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward