iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

การสร้างเครือข่ายและการทดสอบตลาด การเตรียมตัวไปเปิดตลาดในต่างประเทศ 

 

ข้อมูลการสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศเป้าหมาย (Business Networking) สำหรับการเตรียมตัวไปสร้างเครือข่ายเพื่อเปิดตลาดและโอกาสในประเทศอาเซียน ประกอบด้วย

1. การเตรียมตัวเมื่อไปออกงานแสดงสินค้า เตรียมความพร้อมในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเป้าหมายอย่างละเอียด

- ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศ

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจ และนโยบายทางเศรษฐกิจ

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง ว่าการเมืองมีเสถียรภาพหรือไม่

- ศึกษาข้อมูลด้านการเงิน โดยเฉพาะเรื่องโอนเงินเข้าออก

- ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด รวมทั้งโอกาสสำหรับธุรกิจท่าน

2. ศึกษาและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ ของการเดินทางไปยังประเทศเป้าหมายอย่างละเอียด

- วัตถุประสงค์การเดินทางไป เช่น ไปทดสอบตลาด หาคู่ค้า หรือไปขายของ

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการ

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3. นามบัตรและเอกสารแนะนำตัว เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับแนะนำตัวและให้ข้อมูลในการติดต่อในภายหลัง

- เตรียมนามบัตรเป็นภาษาอังกฤษและเตรียมให้เพียงพอ

- นามบัตรต้องมีข้อมูลครบถ้วน และมีตัวอักษรขนาดพอดีชัดเจน ชื่อ และตำแหน่งควรมีขนาดใหญ่ ควรมีหมายเลขโทรศัพท์สายตรง และโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และต้องเป็นที่อยู่ที่แน่นอน

- มารยาทสากลในการแลกเปลี่ยนนามบัตรจะต้องใช้มือทั้งสองข้างจับนามบัตรที่หันด้านชื่อเข้าผู้รับ โดยผู้น้อยควรเป็นผู้เริ่มยื่นก่อนและหลังจากรับนามบัตรแล้วห้ามเก็บทันที ควรอ่านรายละเอียดก่อนและหากพบว่าในนามบัตรไม่มีข้อมูลบางส่วนควรรีบถามทันที ไม่ถือว่าเสียมารยาท

4. เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า และสินค้า

- แผ่นพับแนะนำสินค้า, ใบปลิว (ใช้ในการแนะนำสินค้าและบริษัท)

- สำหรับสินค้าที่มีความหลากหลายควรจัดทำแคตาลอกผลิตภัณฑ์

- ควรเป็นเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศที่จะไป

- ควรจัดเตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ในปริมาณที่มากเพียงพอให้เหมาะสมสำหรับระยะเวลาการใช้งาน

5. สถานที่ทำการทดสอบตลาด Market Test

- การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่มีอุปกรณ์ต่าง ๆ

- การออกแบบบูธ รวมไปถึงรูปแบบการจัดวางที่สามารถดึงดูดผู้ที่สนใจให้เข้ามาเยี่ยมชม และเข้ามาสอบถามข้อมูลมากที่สุด

- พื้นที่ใช้งานควรใช้พื้นที่ใช้งานให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

- มีการจัดวางตำแหน่งการโชว์สินค้าอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความน่าสนใจ

6. ทีมงาน / เจ้าหน้าที่

- พนักงานที่ดีต้องมีอัธยาศัยดี เชิญชวน และพูดจาดี

- มีภาษากายที่ดีและเป็นมิตร (เปิดเผย / ยิ้มแย้ม / มีการสบตา)

- แต่งกายสุภาพ

- กำหนดเวลาที่จะพูดคุยอย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

- ช่างสังเกต และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นของประเทศที่ไปได้ หากไม่ได้ก็จะต้องจัดเตรียมล่ามไปช่วย

7. ด้านเวลา

- ใช้เวลาทุกนาทีให้มีค่า เมื่อมีผู้สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือทดลองสินค้า ควรอธิบายให้กระชับได้ใจความและเข้าใจง่าย

- หากสังเกตว่ามีผู้ที่สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูล ควรรีบแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ทันที

- เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ และจดบันทึกเพื่อไว้ประเมินและปรับปรุงสินค้า และบริการให้เข้ากับตลาดนั้น

- บริหารจัดการเวลา โดยมีพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี พร้อมทั้งข้อมูลที่จะนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายและเก็บข้อมูลพื้นฐานจาก
กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน

8. เทคนิคในการอธิบายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ต้องมีความเข้าใจในสินค้าอย่างละเอียด

- ควรทำความเข้าใจในแง่มุมของผู้ซื้อที่จะมีคำถามเกี่ยวกับสินค้าอย่างไร เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบคำถาม

- เมื่อเริ่มทำความรู้จักกับผู้ที่เข้ามาสอบถาม ควรใช้โอกาสในการสนทนาสำหรับการเสาะหาข้อมูลความต้องการของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่นได้ด้วย

- การเชิญชวนเชิงรุก คือการสร้างจุดสนใจเชิงรุกด้วยการนำเสนอสินค้าในรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่เดินผ่านหันมาสนใจที่บูธ หรืออาจจะมีกลยุทธ์ในการแจกของชำร่วยเล็ก ๆ น้อย หรือ มีการสาธิตและทดลองสินค้า เป็นต้น

- ควรคำนวนราคา พร้อมค่าขนส่งเตรียมไว้ก่อน เป็นการประมาณการเพราะคนมักจะถามราคาสินค้า ซึ่งเราต้องมีตัวเลขค่าขนส่งไว้ตอบด้วย

9. สินค้า / ผลิตภัณฑ์ / บริการ

- จัดเตรียมสินค้าตัวจริงเพื่อสำหรับโชว์

- จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างสำหรับทดลอง หรือแจกจ่ายเพื่อการทดลองใช้ อย่างเพียงพอ อย่าโถมแจกในวันแรกๆ ต้องเผื่อปริมาณไว้ให้ครบตลอดงาน

- ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ ก็สามารถใช้แท๊ปเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ในการโชว์รูปหรือวิดิโอคลิป เพื่อแนะนำบริษัท หรือสินค้า และบริการ

-

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การสร้างเครือข่าย (Networking) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Networking การสร้างเครือข่าย (Networking)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward