iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

money พฤติกรรมด้านการเงินที่มักจะพบใน SMEs ที่ล้มเหลว

พฤติกรรมด้านการเงินที่ไม่ดีที่เรามักจะพบในการบริหารจัดการที่ล้มเหลวทั้งในส่วนบุคคลและในส่วนองค์กร จากการศึกษาและรวบรวมความรู้ในงานการบริหารจัดการด้านการเงิน ของผู้ประกอบการในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าโดยเฉพาะในกลุ่มของ SMEs จะพบว่ามีการดำเนินงานที่ล้มเหลวส่วนใหญ่จะเกิดจากการบริหารจัดการด้านการเงินที่ผิดพลาด เนื่องจากการทำธุรกิจทุกชนิด เรื่องของเงิน คือ ส่วนสำคัญสุดในการดำเนินธุรกิจ และยังเป็น 1 ใน 4 ของ ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน (4M in Business) ที่ทุกองค์กรควรที่จะให้ความสำตัญและมีการจัดการให้ดีในงานการบริหารจัดการธุรกิจ สรุปการจัดการที่ไม่ดีในด้านการเงินขององค์กรที่ล้มเหลวมักมีการจัดการการเงินในด้านเหล่านี้ 

1.​ องค์กรที่ขาดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบในทุกด้านรวมถึงการเงิน เพราะการขาดเป้าหมายที่ชัดเจน​ ทำให้แม้จะมีผลกำไรก็อาจใช้เงินที่ได้ไปไม่ถูกทาง เพราะไม่มีข้อกำหนดที่ดีว่าเงินที่มีกำไรควรนำไปใช้อย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ควรมีเป้าหมายให้ชัดเจนเช่น มีเงินทุนสำรองเท่าไร ผลกำไรเท่าไร ควรใช้ในการลงทุนเท่าไรที่เหมาะสม การนำมาใช้พัฒนาองค์กรหรือทำเพื่อสังคม ควรจัดการอย่างไรเป็นต้น

2.​ องค์กรที่ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการเงิน โดยบุคคลากรที่มีไม่มีความรู้ในการจัดการการเงิน หรือไม่ใส่ใจในความรู้เรื่องเงิน​ เกิดปัญหาการจัดการการเงิน ในบริษัทขนาดใหญ่หรือมีการดำเนินการที่ดีมักจะมีการจ้างบุคคลากรด้านการเงินเช่นนักบัญชีมาช่วยดูแล แต่องค์กรขนาดเล็กจะไม่มีความสามารถจ้างได้อาจใช้จ้างเป็นครั้งคราวเพียงเพื่อใช้แก้ปัญหาเป็นครั้ง ๆ เช่น ทำงบดุลเพื่อส่งสรรพากร เป็นต้น ทำให้องค์กรที่ไม่มีควรู้การเงินมาช่วยดูแลบัญชีมีหลายครั้งที่มีปัญหาแต่ไม่ทราบไม่สามารถแก้ไขได้ทันการณ์ ควรที่ผู้จะทำธุรกิจต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ในเรื่องการเงินการบัญชี โดยอาจแบ่งความรู้ที่สำคัญในด้านการเงินออกได้เป็น​ 4​ ด้าน คือ​ ด้านการหาเงิน​ ด้านการใช้เงิน​ ด้านการจัดการ​เก็บสะสม​ ​และด้านการใช้ลงทุน​ ซึ่งควรต้องมีครบทุกด้านเพื่อให้สามารถทำการบริหารจัดการเงินได้ดี

3.​ องค์กรที่ไม่ทำงบดุลที่ดี มีการขาดเกินเงินตลอดไม่เคยมีการวางแผนที่ดี​ ทกให้หลายครั้งไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรในการจัดการการเงิน จึงจะพบมีปัญหาในการเงินตลอด​ หลายครั้งที่เงินขาดเกิดขึ้นก็ไม่สามารถแก้ไขได้​ หรือพอมีเงินมามากเกินก็อาจไม่รู้ว่าควรบริหารจัดการอย่างไรให้เหมาะสม​ ควรต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูให้ละเอียดชัดเจนไปเลยจะดีที่สุด ให้ดีควรมีเป้าหมายงบรายปี รายเดือน หรือดูบัญชีให้ทันสมัย​เลยจะได้บริหารจัดการที่ดีและเหมาะสมใได้ทันการณ์

4.​ องค์กรที่ไม่มีระเบียบในทางการเงิน​ องค์กรขนาดเล็กโดยเฉพาะ SMEs ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ดีพอ การที่องค์กรไม่มีการจดบัญชีค่าใช้จ่าย​ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ไม่ทราบรายรับรายจ่ายที่แท้จริง ประเมินผลกำไรขาดทุนไม่ได้ มีปัญหาบริหารหนี้ที่มีอาจใช้หนี้ไม่ตรงเวลา​ ไม่รู้วิธีบริหารเงินที่ดีจากการใช้สิทธิประโยชน์ที่ควรได้ของตน​ไม่สามารถวางแผนการเงินทีดี​ กลุ่มเหล่านี้พอเกิดมีปัญหาก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทัน​ การทำงานในองค์กรจะมีความวุ่นวายเร่งร้อนรนในการใช้จ่ายเงิน​

5.​ องค์กรที่ที่มีการใช้จ่ายไม่ยั้งคิด​ ในบางครั้งการใช้เงินลงทุนไม่สามารถแยกระหว่าง ความจำเป็น​ (need​) หรือ ความต้องการ​ (want)​ ส่วนใหญ่ไม่คิดให้รอบคอยถึงความจำเป็นความพร้อม ควรต้องมีการทำบัญชี​งบประมาณ​ ดูรายรับรายจ่าย​ ให้มองเห็นยอดเงินที่ใช้จริงยอดตัวเลขงบดุลเงินคงเหลือ บางครั้งการมีตัวเลขงบดุลที่ผิดจะทำให้มีความผิดพลาดในการตัดสินใจ​ เช่น หลงคิดว่าองค์กรมีรายได้หรือเงินตอบแทนกลับเข้ามาที่สูงเกินจริง​ โดยไม่ได้เอารายจ่ายที่มีมาคิดร่วมกัน​ ทำให้ใช้เงินไปกับการคิดยอดที่รับมาในตัวเลขที่ผิด เกิดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินแฝงกว่าจะรู้ก็ยากจะแก้ไขได้ทัน​ บางครั้งก็คิดว่าเงินที่ลงทุนไปในเรื่องที่ยังไม่สมควรนั้นจะเป็นการลงทุนแล้วจะทำให้เกิดเป็นเงินได้​ ทำให้ต้องลงทุนในสิ่งที่ไม่จำเป็นใช้เงินมากตลอด​ เหมือนโอ่งใส่น้ำที่รั่วใส่น้ำเข้าไปมากเท่าไรก็ไหลออกหมด​ หากสามารถแก้ไขในเรื่องนี้ได้ก็จะทำให้รายได้ที่เข้ามาไม่รั่วไหลไปกับรายจ่ายหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นเหมือนโอ่งใส่น้ำที่ดีมีน้ำมาใส่ก็เหลือเก็บได้เพียงพอ

6.​ องค์กรที่ไม่มีเงินออม​ หลายครั้งที่เมื่อองค์กรมีรายได้ก็จะนำไปใช้แบ่งปันผลกันจนหมด หรืออาจนำไปลงทุนต่อไปใหม่หมด โดยไม่ได้มีการจัดแบ่งเงินสำรองบางส่วนเก็บไว้ เกิดปัญหาการขาดแคลนเงินสำรองในยามจำเป็น หลายองค์กรไม่มีการสำรองเงินไว้บางครั้งเกิดปัญหาต้องใช้การกู้หนี้มาช่วยซึ่งทำให้สูญเสียเงินในการกู้ ทุกองค์กรควรทำการกำหนดเงินสำรองในกรณ๊ต้องใช้ฉุกเฉินหรือหาแหล่งเงินกู้สำรองที่ดีเผื่อเหตุฉุกเฉิน และความตั้งเป้าหมายวินัยการเงินให้มีการคงเงินสำรองเก็บไว้ด้วย เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันและขยายโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะมีในอนาคต

7.​ องค์กรที่มีการบริหารการเงินโดยมีหนี้มาก​เกินกำไร เกิดจากการลงทุนในสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดรายได้ การมีหนี้ที่ดีควรเป็นการสร้างหนี้เพื่อลงทุนแล้วสามารถต่อยอดเป็นเงินกลับมาในอนาคต​ แต่หลายครั้งองค์กรยอมเป็นหนี้ในการลงทุนที่ผิดซึ่งทำให้ไม่มีผลตอบแทนกลับคืนมาเพียง​พอ เกิดเป็นรายจ่ายหรือตัวเลขบัญชีติดลบ บางครั้งอาจเรียกว่า หนี้ขยะ ซึ่งองค์กรควรต้องมองหาหนี้พวกนี้ และรีบดึงออกมาจัดการปิดยอดโดยเร็วเพื่อไม่ให้หนี้มาดึงเงินที่มีเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป ดังนั้นทุกครั้งที่องค์กรจะกู้เงินมาลงทุนในแต่ละเรื่องจึงควรต้องหาดูข้อมูลให้พร้อมว่าการเป็นหนี้ในครั้งนี้จำเป็นหรือไม่ จะเกิดผลตอบแทนเพียงใด และพร้อมหรือไม่ในการที่จะมีหนี้สินมาเกิดในองค์กร

----------------------------------------------------------------------------------------

#iok2u

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward