iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Waiyapot ep050 Plate Tectonic and Mineralization, Plate Tectonic และการเกิดแหล่งแร่

 

 
 
 Fig. 50.1 Plate tectonic and mineralization models.
EP. 50 Plate Tectonic and Mineralization, Plate Tectonic และการเกิดแหล่งแร่
การเคลื่อนที่ของทวีปก่อให้เกิดมหาสมุทร และการเกิดภูเขา (orogeny or orogenesis) การชนกันของแผ่นทวีป ทำให้เกิดการละลายของชั้น lithosphere เกิด magma ที่เป็นต้นกำเนิดของ granitoid และ hydrothermal ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดแหล่งแร่ ที่มีความสัมพันธ์กับ plate Tectonic มีดังต่อไปนี้
1. Oceanic plate / Oceanic Plate การชนกันของ Oceanic plate และ Oceanic Plate ทำให้เกิด subduction zone และ island arc ทำให้เกิดการประทุตัวของ granitic magma เกิดแหล่งแร่แบบ porphyry deposits, epithermal deposits, hydrothermal deposits, skarn deposits และ volcanogenic massive sulfide (VMS) deposits ในส่วนลึกมีแหล่งแร่ Ni, Cr, Cu. PGE deposits,
2. Hot spot volcanic plume เกิดแหล่ง perlite, pumice, scoria, และเกิดแหล่งแร่แบบ VMS deposits
3. Mid ocean ridge เกิด seafloor spreading เกิดแหล่งแร่แบบ VMS deposits และบริเวณพื้นมหาสมุทรมีการสะสมตัวของ manganese nodules และ bedded barite.
4. Oceanic crust / continental crust ทำให้เกิด continental arc เกิดแหล่งแร่แบบ orogenic gold deposits, porphyry tin and tungsten deposits, hydrothermal of epithermal and mesothermal and hypothermal deposits, skarn deposits, polymetallic replacement deposits,
5. Continental rift valley zone พบแหล่งแร่ แบบ Mississippi valley type (MVT) deposits, sedimentary exhalative (SEDEX) deposits, sedimentary hosted copper deposits (Kupferschiefer), evaporitic ( gypsum, halite, strontium, potash, phosphate) deposits นอกจากนี้ยังอาจจะพบ แหล่งแร่ที่เกิดร่วมกับ anorogenic granite ได้แก่ Sn, U, Nb, Ta, REEs, F, ในส่วนลึกมีแหล่งแร่ Ni, Cr, Cu. PGE, แหล่งแร่แบบ strata bound Cu, U, และ unconformity U,และ carlin type gold deposits, แหล่งแร่ carbonatite REEs, and kimberlite (diamond) deposits
 
 
 
 
 
 
Fig. 50.2 Plate tectonic and mineralization models.
 
 
Fig. 50.3 Plate tectonic and mineralization models.
 
Fig. 50.4 Plate tectonic and Cu-Au mineralization models.
 
Fig. 50.5 Plate tectonic and mineralization models.
 
 
 

 

ที่มา

https://www.facebook.com/weerasak.phomthong

รวบรวมข้อมูลและภาพ

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

Waiyapot บทความ ไวยพจน์ วรกนก (Waiyapot Worakanok) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward