iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Waiyapot EP. 68 Cambrian Explosion

   

Fig. 68.1 Charles Doolittle Walcott and Burgess Shales in British Columbia Canada. EP. 68 Cambrian Explosion
วันที่ 30 August 1909 Charles Doolittle Walcott ภัณฑารักษ์และผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์ Smithsonian สหรัฐอเมริกา เดินทางพร้อมภรรยาไปหา fossils ในหิน Burgess shales, Canadian Rockies of British Columbia, Canada, วันนั้นเกิดดินถล่มทับถนนระหว่างทาง ทำให้เขาไม่สามารถเดินทางกลับได้ เขาได้พบ fossils จำนวนมากในเศษหินที่เกิดจากการถล่มครั้งนั้น หลังจากนั้นเขาได้เดินทางไปที่ Burgess shales อีกหลายครั้งระหว่าง คศ. 1911-1924 และได้เก็บตัวอย่าง fossilsมากกว่า 65,000 ชิ้น แบ่งเป็นสัตว์ 35 phyla การพบ fossils จำนวนมากในหินชั้นชุดเดียวครั้งนี้เรียกว่า Cambrian Explosion
Cambrian explosion หรือ Cambrian radiation หรือ Cambrian diversification เป็นห้วงเวลา ประมาณ 538.8 - 513.8 Ma. ครอบคลุมช่วงเวลา 13-25 ล้านปี ที่บังเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีอวัยวะที่ซับซ้อนขึ้น หลากหลายสายพันธ์ ขึ้นในโลกอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม สัตว์ที่มีเปลือกหุ้มภายนอก (shells and exoskeletons) เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (invertebrates) ดังนี้
• Arthropods เป็นสัตว์กลุ่มแมลงเปลือกแข็ง ได้แก่ Trilobites ซึ่งมีรูปร่างเป็นข้อปล่อง มีเปลือกแข็งห่อหุ้มร่างกาย (segmented bodies and exoskeletons) เปลือกนอกจะสลายออกเองเมื่อมันโตขึ้น เป็นสัตว์ที่หากินบนพื้นทะเล (benthic) โดยเป็นพวก หากินขยะซากพืชสัตว์ที่เน่าเปื่อย จนถึงเป็นนักล่า (scavengers to predators) นักล่าอีกชนิดหนึ่งที่เป็นข้อแรกของห่วงโซ่อาหารคือ Anomalocaridids ที่เป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ อาจจะยาวถึง 1 เมตร
• Brachiopods, or lamp shells เป็นหอย 2 ฝา (bivalves) หากินจากการกรองอาหารจากกระแสน้ำทะเล อยู่กับที่ที่พื้นทะเล (sessile filter feeders)
• Sponges (Porifera) ฟองน้ำ มีลักษณะเป็นรูพรุนสามารถกรองอาหารจากน้ำทะเล เป็นตัวหลักในการสร้างแนวหินปูนปะการัง (carbonate reef) ที่เป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลอื่น ๆ
• Cnidarians เป็น แมงกะพรุน และปะการัง (jellyfish and corals) หาอาหารจาก plankton ในกระแสน้ำ และสร้างแนวหินปูนปะการัง (carbonate reef) ที่เป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลอื่น ๆ
• Echinoderms ได้แก่ ปลาดาว และแตงกวาทะเล (starfish and sea cucumbers) มีระบบหมุนเวียนของเหลวในตัว ลักษณะร่างกายสมดุลวงกลม (radial symmetry)
• Mollusks ได้แก่ หอยทาก และหอยกาบ (snails and clams) สามารถว่ายน้ำหาอาหาร และ เจาะไซดินใต้ท้องทะเล (burrows) เพื่อหาอาหาร
• Chordates สัตว์ที่เป็นบรรพบุรุษของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีลักษณะคล้ายลูกอ๊อด เริ่มมีแกนสันหลัง (notochords)

Fig. 68.2 Cambrian Explosion.

Fig. 68.3 Fauna of Cambrian Explosion.


 
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward