iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

20230603 เที่ยวนครศรีธรรมราช คีรีวง

 

ที่มาของเรื่องราวหมวด ท่องเที่ยวกับ iok2u_Travel เว็บไซต์ iok2u.com ได้จัดทำข้อมูลแหล่งรวมความรู้และรูปภาพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางที่แอดมินได้มีโอกาสเดินทางไปในที่ต่างๆ โดยจัดรวมอัลปั้มภาพที่จะแชร์ขึ้นมาในหมวด iok2u_Travel จุดประสงค์ก็มุ่งหวังให้คนที่สนใจในรูปของแหล่งท่องเที่ยวที่มีในอัลปั้มภาพของแอดมิน ที่เดิมแค่ทำอัลปั้มไว้เก็บรูปที่มีเพื่อดูเองต่อมาเมื่อมีคนมาขอรูปในแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆ หลายครั้ง จึงคิดทำหมวดท่องเที่ยวนี้ขึ้นมาในเว็ปเพื่อให้คนที่สนใจรูปแหล่งท่องเที่ยวในอัลปั้ม สามารถเข้ามาดูเลือกหานำไปใช้ประโยชน์ในงานของตนได้ตามต้องการ คงต้องขอโทษที่บางอัลปั้มจะมีแอดมินติดอยู่ในรูป แต่คงเข้าใจนะครับว่ามันเป็นอัลปั้มภาพแอดมินที่มีทำไว้ แต่เพิ่มการแชร์ให้คนสนใจภาพในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้เข้ามาดูและนำไปใช้กัน

ข้อมูลเพิ่มเติม  iok2u_travel แหล่งรวมความรู้และรูปภาพสำหรับผู้สนใจ

.

รายละเอียดดังนี้

เที่ยวนครศรีธรรมราช เมือง พระบรมธาตุเจดีย์ (Phra Borommathat Chedi)

. 

เที่ยวนครศรีธรรมราช ท่าศาลา หอชมฟ้า Bota Sky Tower

.

เที่ยวนครศรีธรรมราช สิชล วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 

.

เที่ยวนครศรีธรรมราช เมือง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National Museum)

20230604 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

.

เที่ยวนครศรีธรรมราช เมือง บ้านท่านขุน (Baan Than Khun)

.

เที่ยวนครศรีธรรมราช เมือง วัดประดู่พัฒนาราม

เที่ยวนครศรีธรรมราช เมือง วัดประดู่พัฒนาราม เก๋งพระเจ้าตาก

.

เที่ยวนครศรีธรรมราช ลานสกา หมู่บ้านคีรีวง

.

เที่ยวนครศรีธรรมราช พรหมคีรี วัดเขาขุนพนม

.

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward