iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

เที่ยวอุบลราชธานี เมือง ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่เมืองอุบล) (Travel Ubonratchathani Mueang Fresh Market Municipality 3)

 

สนใจอัลปั้มภาพเพิ่มเติม คลิก 

https://www.facebook.com/udomtanateera.k/media_set?set=a.2790184667682639&type=3&uploaded=1

ตลาดสดเทศบาล 3 หรือ ตลาดใหญ่ เมือง อุบลราชธานี หรือที่คนอุบลนิยมเรียกกันว่า ตลาดใหญ่ เป็นตลาดที่สร้างขึ้นมาใหญแทนที่ตลาดเดิมที่ใช้มานานและทรุดโทรม หลังจากได้ทำการก่อสร้างและปรับปรุงให้สวยงาม มีการเปิดในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 ตลาดใหญ่มีเป้าหมายที่จะให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเมืองเก่าของอุบล ให้ได้มีแหล่งที่จะมาซื้อและจำหน่ายสินค้า เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาก่อสร้างตลาดใหญ่ ให้เป็นตลาดสดที่ครบวงจรและมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี ในบริเวณตลาดด้านหน้าจะมี ศาลพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ชาวอุบลนับถือและมากราบให้วขอพรที่สำคัญอีกแห่ง

และในบริเวณใกล้เคียงยังมี ศิลปะริมถนน (Ubon Street Art) เมือง อุบลราชธานี ให้ได้ถ่ายรูปอีกหลายแห่ง 

ที่มาข้อมูล: 

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

เที่ยว ไทย (Travel Thailand)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward