iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

เที่ยวภูเก็ต เมือง ศาลเจ้าแม่ทับทิม (Shui Wei Sheng Niang Shrine)

 

ศาลเจ้าแม่ทับทิม (Shui Wei Sheng Niang Shrine) ตั้งอยู่ที่ ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูเก็ต สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2430 

ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยทั่วไป เชื่อกันว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นเทพธิดาแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง ผู้คนจึงนิยมมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ ภายในศาลเจ้ามีวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เทพเจ้าอื่นๆ และเทพเจ้าจีนต่างๆ วิหารเล็กเป็นที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภต่างๆ เช่น องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย องค์เทพเจ้ากวนอู และองค์เทพเจ้าแปดเซียน

ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากของภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสักการะกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ศาลเจ้าแห่งนี้จะประดับประดาไปด้วยโคมไฟสีแดงและธงจีนอย่างสวยงาม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

กิจกรรมที่น่าสนใจที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม

- สักการะองค์เจ้าแม่ทับทิม

- ชมสถาปัตยกรรมของศาลเจ้า

- ซื้อของฝากและเครื่องรางของขลัง

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

รวบรวมรูปภาพ

www.iok2u.com

-----------------------------------------

เที่ยวภูเก็ต (Travel Phuket)

เที่ยว ไทย (Travel Thailand)

----------------------------------------- 

 

 

 ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่
 

.

 

20230701 ศาลเจ้าแม่ทับทิม (Shui Wei Sheng Niang Shrine) เมืองเก่า ภูเก็ต

https://photos.app.goo.gl/tJrE39EtynWCBn4JA

 

 
 
 

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward