iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

BA 10 แนวคิดที่นักการตลาดยุคใหม่ควรมีเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน (10 Ideas for Marketers)

  

10 แนวคิดที่นักการตลาดยุคใหม่ควรมีเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน (10 Ideas for Marketers) คือ

1. นักการตลาดยุคใหม่ ไม่ควร คิดแต่กำไรเพียงอย่างเดียว ควรต้องมีการคำนึงถึงคนสังคมและโลกให้มากขึ้น

2. นักการตลาดยุคใหม่ ควร ทำการตลาดที่สามารถวัดผลได้ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ประเมินผลความสำเร็จได้จริง เพื่อการแข่งขัน ลดปัญหาการตลาดที่แพงไม่คุ้มค่าลงไป

3. นักการตลาดยุคใหม่ ควร พัฒนาแนวคิดในการบริหารจากการเป็น ผู้บริหารการตลาดขององค์การ (CMO) ให้ยกระดับเป็น ผู้บริหารการเติบโตขององค์การ (CGO) เพราะจะทำให้มองตลาดได้กว้างขึ้นครอบคลุมและสร้างเส้นทางการเจริญเติบโตองค์การที่ชัดเจนได้

4. นักการตลาดยุคใหม่ ควร ต้องมีความรู้ความเข้าใจในความรู้สาขาคณิตศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้น เพราะในอนาคตการนำความรู้ด้านการจัดการข้อมูลจะมีมากขึ้น มีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการวางแผนการตลาดที่มากขึ้น

ดูเรื่องราว Big Data เพิ่มเติมที่ Big Data รวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

5. นักการตลาดยุคใหม่ ควร จะสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าจากลูกค้าทั่วไป ให้เป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีให้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศลูกค้าในการสร้างความสัมพันธที่ดี

ดูเรื่องราว Marketing เพิ่มเติมที่ Marketing การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

6. นักการตลาดยุคใหม่ ควร มีความกระตือรือร้น ระแวดระวังให้มากในการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและรวดเร็ว

7. นักการตลาดยุคใหม่ ควร ปรับปรุงประเมินแผนทุกวันต่อเนื่อง เพราะในอนาคตลูกค้าจะมีทางเลือกที่มากขึ้นมีช่องทางให้เลือกมากขึ้น และคู่แข่งในการค้าจะมีมากขึ้นตลอดเวลา 

8. นักการตลาดยุคใหม่ ควร เร่งสร้างการตลาดที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (Target Market) หมดยุคที่จะมาทำการตลาดแบบเดิมที่เน้นการผลิตและขายในปริมาณมากแบบเดิม (Mass Market)

ดูเรื่องราว Marketing เพิ่มเติมที่ Segmentation Targeting Positioning / การแบ่งกลุ่มและกำหนดเป้าหมาย

9. นักการตลาดยุคใหม่ ควรต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะโลกการค้ามีการแข่งขันที่สูง และมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ลูกค้าเริ่มมีทางเลือกที่มากและในขณะเดียวกันก็มีความอดทนรอหรือความซื่อสัตย์ต่อสินค้าลดน้อยลง

10. นักการตลาดยุคใหม่ ควร ทำด้วยความรักในงานที่ทำ รักงานการตลาด การคิดค้น การค้าขาย การบริการ เน้นที่การให้ที่มากกว่าการรับ เพราะการทำการตลาดแบบที่มีการให้ด้วยจะช่วยทำให้ได้รับการยอมรับที่ดีมากขึ้น ช่วยให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ดี

ดูเรื่องราว Marketing เพิ่มเติมที่ Marketing การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การตลาด (Marketing) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Marketing การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward