iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

 

 

Gerd Leonhard นักคิดนักเขียนเกี่ยวกับอนาคต (Futurist) ชาวสวิส ได้เคยพูดไว้ในปี 2013 ว่า “อนาคตภายใน 6 - 7 ปี ข้อมูลจะมีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่าพลังงาน” Gerd ได้สรุปในเบื้องต้นว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของโลกได้เคลื่อนตัวจากการที่เคยขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำมัน (Oil) ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data) ซึ่งในอดีตเราคงคุ้นเคยกับกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน (Big Oil) กลุ่มบริษัทผู้ค้าน้ำมันยักษ์ใหญ่ทั้ง 5 บริษัทที่เราคุ้นเคยได้แก่ บีพี, เซพรอน, เอ็กซอนโมบิล, เชลล์ และโทเทล

การจัดการในแนวคิดที่กำลังมาแรงคือเรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากพัฒนาการของเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ ในปัจจุบันที่ทำให้เกิดการมีข้อมูลมากมายหลายรูปแบบจากหลายแหล่งที่มา ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่มีจำนวนมากมายหลายแบบและยังขนาดใหญ่โตมากจนบางคนเรียกว่าอภิมหาข้อมูล

จากที่มีการพูดถึงข้อมูลขนาดใหญ่กันเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน อาจเพราะเป็นยุคที่ข้อมูลจาก Social Media ที่เฟื่องฟู จนมีข้อมูลเกิดขึ้นจำนวนมาก ทุกคนสามารถที่จะผลิตข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย และยังเกิดมีอุปกรณ์ (Device) ที่มีความหลากหลายจำนวนมากราคาถูกลง จนเกิดมีอัตราการขยายตัวการใช้ที่สูงขึ้นมีการเข้าถึงใช้งานข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าข้อมูลนั้นมีขนาดใหญ่จริงหรือไม่และจะใช้ช่วยในการทำงานได้ดีแค่ไหน

 

รวมลิงค์เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) คือ

Big Data กระบวนการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Process)

Big Data งานข้อมูลขนาดใหญ่ ขั้นตอนการทำงาน (Big Data Operational)

Big Data เป้าหมายงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data goal)

Big Data ความสำเร็จของงานข้อมูลขนาดใหญ่เชิงปริมาณ (Big Data Achievements of quantitative)

Big Data ความสำเร็จของงานข้อมูลขนาดใหญ่เชิงคุณภาพ (Big Data Achievements of Quality)

Big Data ผลกระทบงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Impact)

Big Data ความยากและซับซ้อนในการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data operations)

Big Data ข้อกำหนดแนวทางในการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Guidelines for Big Data)

-

---

Big Data การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data Plan)

Big Data การทำเหมืองข้อมูลโดยวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

Big Data การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

- Big Data การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมควรทำอย่างไร

Big Data การวิเคราะห์แบบคาดการณ์ (Predictive Analytics) ไปใช้ในทางปฎิบัติ

Big Data การเปลี่ยนแปลงของ Business Intelligence เมื่อมาเป็น Big Data Analytics ในธุรกิจองค์กร

Big Data ขั้นตอนวงจรกระบวนการ Business Analytics ผ่านบทบาท และหน้าที่ของทีมงาน

Big Data เปรียบเทียบการจัดเก็บข้อมูล 3 แบบ Database, Data Warehouse และ Data Lake

-

------

Big Data การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Utilization)

Big Data case แนวคิดการดำเนินการด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2563

Big Data case ตัวอย่างการนำการวิเคราะห์แบบคาดการณ์ (Predictive Analytics) ไปใช้ในทางปฎิบัติ

Big Data case กาแฟ Starbucks ใช้ BI (Business Intelligence) ไปใช้ทำอะไรกันบ้างในธุรกิจของพวกเขา

Big Data case การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในภาคราชการ

Big Data case กรณี JOHN DEERE และ Big data ในอุตสาหกรรมการเกษตร

Big Data case กรณี BBC : สื่อมวลชนในยุค BIG DATA

แนะนำ DIP360 แหล่งเรียนรู้ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Big Data รวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

-

--

 
----------------------------------------------------------------
ที่มาข้อมูล
-
 
รวบรวมโดย

----------------------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูที่

Big Data รวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

----------------------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward