iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Big Data บทความ BBC : สื่อมวลชนในยุค BIG DATA

  

ธุรกิจสื่อนั้นเป็นธุรกิจได้รับผลกระทบเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรุนแรง เพราะได้ปรับเปลี่ยนสภาพของธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิงทั้งในเรื่อง การสร้างเนื้อหา ต้นทุน ช่องทางในการออกอากาศ แม้ BBC เองจะไม่ได้พึ่งพารายได้จากการโฆษณาเป็นหลัก โดยจุดประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อไม่ให้มีเรื่องผลประโยชน์ และเรื่องพาณิชย์เข้ามาครอบงำ อันจะทำให้จำกัดเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสาร และเนื้อหาสาระ ต่าง ๆ แต่ BBC เองในระดับโลกก็อาจจะต้องพึ่งพารายได้จากการโฆษณา อันทำให้ในเวทีระดับโลก BBC เองก็ต้องแข่งขันกับเอกชนต่าง ๆ ในตลาด ซึ่งหนีไม่พ้นที่ BBC เอง ต้องผลิตเนื้อหาสาระในตรงใจกับผู้ชมมากที่สุด เพื่อดึงดูดความนิยมของรายการ รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะเรื่องดิจิทัล

การทำเนื้อหาในสื่อดิจิทัลนั้น ไม่ได้มีลักษณะเดียวกันกับรายการโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ในอดีต ที่เป็นผังรายการแล้วนำเสนอต่อผู้ชมในทางเดียว แต่สื่อดิจิทัลนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถเลือกจัดผังรายการของตัวเองได้ ตามความชอบส่วนตัว และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตัวเอง เลือกได้อิสระที่ฟัง จะชม จะอ่านเนื้อหาสาระแบบใดก็ได้ ลำดับแบบได้ก็ได้ ซึ่งผลที่ตามมา ก็คือความผันผวนของรายการ ที่สื่อเองก็ต้องแข่งขัน และไม่สามารถผลิตรายการแบบเดิมได้ ที่หากสามารถสร้างความนิยมในช่วงเวลาใด ย่อมหมายถึงช่วงเวลาที่ผู้ชมส่วนใหญ่มุ่งความสนใจมาที่รายการนั้น ๆ หมายถึงการเลือกชมรายการ และความนิยมจะถูกกระจายออกไปโดยไม่จำกัดอยู่ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ทั้งนี้เพราะผู้ชมสามารถเลือกชมเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องเฝ้ารอชมรายการตามเวลาเหมือนในอดีต

ปี 2013 BBC ทำโครงการ BIG DATA ด้วยพัฒนารูปแบบในการนำเสนอรายการแบบใหม่ โดยใช้ดกรอบแนวคิด วิธีการทางด้านข้อมูลมาใช้ ทั้งการวิเคราะห์ผู้ชม ไปจนถึงสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายพฤติกรรมผู้ชม เพื่อนำมาใช้เป็นรูปแบบในการตัดสินใจ สร้างสรรค์เนื้อหารายการต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบการนำเสนอใหม่ ๆ  โดยเฉพาะอัลกอริทึ่มที่ใช้แนะนำรายการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับชมรายการของผู้ชมว่า รายการไหน ข้าวไหน สาระบันเทิงไหน ที่เหมาะกับผู้ชมนั้น ๆ จะรับชมถัดไป และใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วม ในการสร้างแบบจำลองพฤติกรรมการรับชมรายการต่าง ๆ การเริ่มต้นสร้าง myBBC โดยมีจุดประสงค์สำคัญ ในการสำรวจ และกระชับความสัมพันธ์กับผู้ชมให้ลึกซึ้งขึ้น ด้วยช่องทางเวปออนไลน์ที่รวมทุกช่องทางของ BBC ไว้นี้ จึงได้สร้างข้อมูลให้ BBC ในการพัฒนารายการต่าง ๆ รวมถึงกระตุ้นช่องติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้ชม มากกว่าทางเดียวแบบในอดีต โดยใช้โซเชียลมีเดีย จากสิ่งเหล่านี้ ในช่วงปีนั้น BBC ได้ข้อมูลสำคัญหลาย ๆ อย่าง เพื่อพัฒนารายการที่ผู้ชมอยากชม และอยากชมซ้ำต่อไป นอกจากนั้นยังมีการทดลองนำ โปรแกรมวิเคราะห์ใบหน้าผู้ชมขณะชมรายการมาทดลอง เพื่อวัดปฎิกิริยาของผู้ชม  ซึ่งก็ยังอยู่ในระดับการทดลอง 

ผลที่เกิดขึ้นกับ BBC หลังจากเริ่มโครงการ BIG DATA ไป ก็คือ ความแม่นยำในการผลิตรายการที่ตรงใจกับผู้ชมมากขึ้น รวมถึงการตอบสนองวิถีชีวิตแบบใหม่โลกดิจิทัลของผู้ชมได้เป็นอย่างดี สิ่งที่เราเรียนรู้จากตัวอย่างนี้ก็คือ แม้ BBC จะไม่ต้องสนใจเรื่อรายได้จาการโฆษณามากนัก จะเป็นข้อได้เปรียบของ BBC แต่ที่สุดแล้ว แม้แต่หน่วยงานที่ไม่ได้หวังกำไรมากมาย ยังต้องปรับตัวเข้าสู่กระบวนทัศน์ และสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลแบบใหม่นี้ จะเห็นได้ว่าไม่เฉพาะภาคธุรกิจ เท่านั้นที่จำเป็นจะต้องแข่งขัน แต่กลับเป็นเรื่องของทุกวงการที่จะต้องเร่งขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้นตาม ความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นเราจะเห็นว่ารูปแบบธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาล ที่แบบเดิมลูกค้า หรือผู้ชม ผู้ฟังไม่ได้มีทางเลือกมากนัก เท่าในปัจจุบัน การเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งสื่อสังคมสมัยใหม่ทั้งหลาย ล้วนเป็นตัวกระตุ้นสำคัญ ในเกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกองคาพยพ ผู้ชมมีทางเลือกมากมายมหาศาล ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาตามมา เพราะปัญหาที่ตามมากลับเป็นเรื่องการเลือกชมที่ยากลำบากขึ้น จากทางเลือกที่มหาศาล นั่นจึงหมายถึงการใช้อัลกอริทึ่มช่วยลูกค้า และผู้ชมเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองอย่างแท้จริง การตลาดแบบเดิมที่เน้นคนหมู่มากจึงเริ่มเปลี่ยนแปลง เป็นการตลาดที่มีรูปแบบเฉพาะตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ

SMEs มองรอบๆ ตัวก็จะเห็น การตลาดหรือการสร้างเนื้อหาในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งที่มาที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ย่อมหนีไม่พ้น ข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่หลากหลาย และละเอียด ทันเวลาเป็นปัจจุบันมากที่สุด หรือที่เราเรียกว่า BIG DATA นั่นเอง ซึ่งธุรกิจทุกแขนงได้ขยับปรับตัวเข้าสู่กระบวนการทำงานลักษณะนี้แล้ว แต่แม้จะเริ่มขยายตัวการนำเรื่องข้อมูลมาใช้ การเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ ก็จะทะยอยเข้ามาให้ทุกธุรกิจ และทุกวงการต้องแก้ไขปัญหา อาทิ เรื่องความเป็นส่วนตัว เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หัวข้อใหญ่ต่อไป ที่ทุกคนในอนาคตจะต้องให้ความใส่ใจ เพราะเมื่อพวกเราหนีไม่พ้นที่จะต้องนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ ก็หมายถึงเราต้องมีความรับผิดชอบกับข้อมูลที่มากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

เรียบเรียงจาก

- BIG DATA IN PRACTICE HOW 45 SUCCESSFUL COMPANIES USED BIG DATA ANALYTICS TO DELIVER EXTRAORDINARY RESULTS By BERNARD MARR

ที่มา

https://dip360.dip.go.th

ที่มาข้อมูล
 
รวบรวมโดย www.iok2u.com

----------------------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูที่

Big Data รวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

----------------------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward