iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
Cloud ทำไมต้องใช้ Cloud Computing

ทำไมต้องใช้ Cloud Computing

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมถึงการเติบโตของการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ผนวกรวมกับการให้บริการเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายแบบ 3G ที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างให้ได้ใช้บริการในปัจจุบัน ทำให้ความต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านั้นมีความนิยมเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้มีการใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน บริการ Cloud Computing จึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการข้อมูล และการรับฝากข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านั้น ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อการให้บริการ Cloud Computing อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก นอกจากนั้น ยังมี Emerging technology ใหม่ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มเทคโนโลยีเด่นของ Gartner (Top 10 strategic technology trends) ที่คาดว่าจะมีผลต่อองค์กรและภาคธุรกิจ ดังนี้

แนวโน้มเทคโนโลยี
Mobile Device Battles: กระแสความนิยมของสมาร์ทโฟนจะได้รับความนิยมสูงขึ้นจากกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปที่นิยมใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดระหว่างเครื่องโทรศัพท์สมาร์ฑโฟน ทั้งแพลตฟอร์ม Android, IOS และ Windows 8 รวมถึงการแย่งซิงส่วนแบ่งตลาดระหว่างเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ส่งผลให้การทำธุรกิจต้องมีระบบที่รองรับการใช้งานผ่านเครื่องพีซี สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตไปพร้อมๆ กัน

Mobile Applications and HTML5: การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะเริ่มมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบเดิม (Native-application) และผสมผสานหลายแพลตฟอร์ม (Hybrid-application) ไปจนถึงแอพพลิเกชั่นบุนแพลตฟอร์ม HTML5 หรือ เทศโนโลยีการเขียนเว็บไซต์แนบใหม่ทั้งชุดภาษาและ AP (Application Program Inteface) ที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

Personal Cloud: การที่ผู้ใช้งานก็บข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบดิจิทัสผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เก็บไว้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว้นแม้แต่ประเทศไทย

The Internet of Things: ความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยอาศัย Embedded senรors เช่น การจ่ายเงินด้วยโทรศัพท์มื่อถือ อุปกรณ์นำทางในรถยนต์ ไปจนกระทั่งสมาร์ททีวีที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่างจากการเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์

Hybrid IT and Cloud Computing: Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีที่ติดอันดับต้นของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรสำหรับปี 2013 ซึ่งGartner ได้ให้ความสำคัญกับ Cloud Computing เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันเริ่มมีการประยุกต์และผสมผสานการใช้งานทางด้าน I หรือ Hybrid IT เพิ่มมากขึ้น

Strategic Big Data: กลยุทธ์องค์กรจะเปลี่ยนจากการทำโครงการเดี่ยวมาเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ภายในองค์กร ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น

Actionable Analytics: การที่มีความนิยมใช้ Mobile devices, Social technology และ Big data ส่งผลให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจะเปลี่ยนจาก Offline analytics เป็น In-line embedded analytics โดยที่ผู้ใช้สามารถดึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

Mainstream In-Memory Computing: การประมวลผลข้อมูลที่เคยใช้เวลานานหลายชั่วโมงจะเหลือเพียงไม่กี่นาที หรือ อาจเหลือเพียงไม่กี่วินาที ดังนั้น จะเกิดบริการใหม่ๆ บนระบบ Cloud Computing แบบเรียลไทม์

Integrated Ecosystemร: การให้บริการระบบ T จะเริ่มเปลี่ยนจากระบบการให้บริการที่มีความเฉพาะด้านมาเป็นแบบ Integrated systems เนื่องจากผู้ใช้มืความต้องการระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ราคาถูก และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยประกอบด้วย 3 ด้านของการใช้งานรูปแบบใหม่ ได้แก่

1) การรวมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

2) การใช้ Cloud-based marketplaces เช่น Salesforce.com

3) End-to-end ecosystems เช่น การให้บริการ Cloud ของ Apple เป็นต้น

Enterprise App Stores: เทรนด์เทคโนโลยีนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจขององค์กร ด้วยการเปิดให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลองค์กรได้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล หรือ BYOD (Bring your own device)

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing)

---------------------------------
 
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward