iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์

www.iok2u.com 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็ปไซต์ www.iOK2u.com นี้เกิดมาจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้งจะนำมาทำบทความอย่างน้อย 3 เรื่องเพื่อมาลงในเว็ปนี้

ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่มีการถ่ายทอดไว้นั้นจะมีการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีสัก 3 คนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาเพื่อตอบแทนผู้จัด แต่อยากให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์เพื่อถ่ายทอดต่อไปข้างหน้าต่อไป

วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2565 12:01

เว็ปไซต์ www.iOK2u.com ส่งต่อความดีหรือมอบความรักให้ต่อไปข้างหน้า (Pay It Forward) เว็ปไซต์ www.iOK2u.com นี้เกิดมาจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรม ในแต่ละครั้งจะนำมาทำบทความอย่างน้อย 3 เรื่องเพื่อมาลงในเว็ปนี้...

วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2565 08:15

โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่านิคมพัฒนาราม ป่าติ้ว ยโสธร โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36 ----------------------------------- ขั้นตอนดำเนินการ โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126...

วันพุธ, 22 มิถุนายน 2565 08:44

รวมวัดที่มี "ท้าวเวสสุวรรณ" รวมวัดและสถานที่สำคัญ ที่มี "ท้าวเวสสุวรรณ" ใกล้ที่ไหนไปไหว้กันครับ หรือ สนใจจะโหลดโลเคชั่นจากกูเกิ้ลแมบไปไหว้กันได้เลย https://goo.gl/maps/Q2YnPnqjaKYeqzy5A ชมอัลปั้มรวมภาพท้าวเวสสุวรรณคลิกที่นี่ ภาคกลาง - วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร - วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร -...

วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 13:15

แนะนำ นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ข้อมูลส่วนบุคคล นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม เกิดวันที่ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2509 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ สถานที่เกิด...

การตลาด

วันจันทร์, 11 พ.ค. 2563 12:01

PM การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ (Project implementation) การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ ประกอบด้วย - ชื่อโครงการ (Emotion) - ประเด็นปัญหา / โจทย์ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ / คำตอบ...

วันเสาร์, 10 พฤศจิกายน 2561 04:55

กระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication Process) กระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication Process) เป็น กระบวนการที่แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ทัศนคติ ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆ...

วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561 20:11

จิตวิทยาวิธีการบริหารคน หนู หมี กระทิง อินทรี จิตวิทยาวิธีการบริหารคนเปรียบเทียบกับสัตว์ 4 ประเภทตามทิศ เป็นตัวแทนในการเรียนนิสัยของคนทำงาน โดยนิยามว่าแต่ละคนต่างก็มีนิสัยที่ใกล้เคียงกับสัตว์ 4...

วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 05:30

Risk การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง ( Risk Matrix ) การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง ( Risk Matrix ) มีส่วนที่ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล...

นวัตกรรม

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 12:01

Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Creative thinking for innovation) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม 1) ต้องการปรับปรุงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการ...

วันอาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2561 20:44

Wave Revolution / คลื่นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก คลื่นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (Wave Revolution) จากอดีตจนมาถึงปัจจุบันได้มีการแบ่งการการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโลก จากแนวคิดของ Alvin Tofler...

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 12:01

Innovation ปรากฏการณ์เทคโนโลยีรูปเส้นโค้งรูปตัว S (S-Curve of Technology) ปรากฏการณ์เทคโนโลยีรูปเส้นโค้งรูปตัว S (S-Curve of Technology)...

วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 12:01

ขั้นตอนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1. การกำหนดปัญหาในการวิจัย แบ่งเป็น การกำหนดปัญหาในการวิจัยลักษณะทั่วไปของปรากฏการณ์และการวิจัยลักษณะเฉพาะเจาะจงเช่น...

www.iok2u.com ให้ความรู้แนะนำแนวทางการศึกษา

 

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

www.iok2u.com

ดำเนินการโดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

 

บริหารจัดการ

วันจันทร์, 11 พ.ค. 2563 12:01

PM การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ (Project implementation) การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ ประกอบด้วย - ชื่อโครงการ (Emotion) - ประเด็นปัญหา / โจทย์ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ / คำตอบ...

วันเสาร์, 10 พฤศจิกายน 2561 04:55

กระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication Process) กระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication Process) เป็น กระบวนการที่แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ทัศนคติ ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆ...

วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561 20:11

จิตวิทยาวิธีการบริหารคน หนู หมี กระทิง อินทรี จิตวิทยาวิธีการบริหารคนเปรียบเทียบกับสัตว์ 4 ประเภทตามทิศ เป็นตัวแทนในการเรียนนิสัยของคนทำงาน โดยนิยามว่าแต่ละคนต่างก็มีนิสัยที่ใกล้เคียงกับสัตว์ 4...

วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 05:30

Risk การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง ( Risk Matrix ) การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง ( Risk Matrix ) มีส่วนที่ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล...

อุตสาหกรรม

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 12:01

Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Creative thinking for innovation) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม 1) ต้องการปรับปรุงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการ...

วันอาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2561 20:44

Wave Revolution / คลื่นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก คลื่นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (Wave Revolution) จากอดีตจนมาถึงปัจจุบันได้มีการแบ่งการการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโลก จากแนวคิดของ Alvin Tofler...

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 12:01

Innovation ปรากฏการณ์เทคโนโลยีรูปเส้นโค้งรูปตัว S (S-Curve of Technology) ปรากฏการณ์เทคโนโลยีรูปเส้นโค้งรูปตัว S (S-Curve of Technology)...

วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 12:01

ขั้นตอนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1. การกำหนดปัญหาในการวิจัย แบ่งเป็น การกำหนดปัญหาในการวิจัยลักษณะทั่วไปของปรากฏการณ์และการวิจัยลักษณะเฉพาะเจาะจงเช่น...

ข่าวสารบทความที่น่าสนใจ

  1. ข่าวสารที่น่าสนใจ
  2. E-Book
  3. E-Learning
  4. Tour Thailand

วันพุธ, 19 กันยายน 2561 15:40

การเปิดตัวสมาคมไทยไอโอที และร่วมงานสัมมนา IoT Changes the World : IoT เปลี่ยนโลก ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมไทยไอโอที และผู้สนใจ เข้าร่วมการเปิดตัวสมาคมไทยไอโอที การลงนามบันทึกข้อตกลง และร่วมงานสัมมนา IoT Changes the World : IoT เปลี่ยนโลก วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้อง Jupiter 4 อาคารชาเลนเจอร์ 1 -...

วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 09:55

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ปี 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีโครงการ”เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย” เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้มีโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อ...

วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561 15:05

Theme: Shaping The Future with Robotics and AI The Role of Robotics & AI in Modern Life อะไรจะเกิดขึ้นบ้างในโลกแห่งอนาคต ที่ภาคการผลิตและบริการเกือบทั้งหมดถูกขับเคลื่อนโดย Robotics และ AI ?? เราไม่สามารถปฏิเสธบทบาทของ Robotics & AI ที่เข้ามาเคาะจังหวะของชีวิตเราอยู่ตลอดเวลา...

วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564 12:12

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมในการบริหารจัดการธุรกิจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมในการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้การดูแลของ กองดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มา https://ddi.dip.go.th/th/category/2018-05-01-03-01-18/2021-09-10-09-43-03 สนใจเข้าร่วมโครงการ กช.กท. ปี...

วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560 11:55

? ด่วน ข่าวดีสำหรับ SMEs ที่สนใจเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ----------------------------- สำหรับ SMEs ท่านที่สนใจจะใช้สิทธิ์ใน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ แจ้งความสนใจออนไลน์มาที่ https://goo.gl/forms/jPPGZ1vbFlLz0akp2 เพื่อให้ผู้จัดติดต่อประสาน...

วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 12:37

E-Book Green Supply Chain Logistics Management (G-SCLM): Change and Innovation in Future Business 2558 สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ https://goo.gl/zvusHj โหลดมาดูกันยังครับ วารสาร ฟรี จากสำนักโลจิสติกส์ Green Supply Chain Logistics Management (G-SCLM): Change and Innovation in Future Business...

วันพุธ, 19 กันยายน 2561 12:01

E-book​ หนังสือข้อมูลข่าวสารเรื่อง ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับปรับปรุง) E-book​ หนังสือข้อมูลข่าวสารเรื่อง ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับปรับปรุง) ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกด้านล่าง...

วันอังคาร, 10 พฤศจิกายน 2558 12:10

E-Book FOOD TRACEABILITY ความสามารถตามสอบในอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2558 สนใจดาวน์โลหดเอกสารที่ https://goo.gl/dzwVph 1. ชื่อหนังสือ FOOD TRACEABILITY ความสามารถตามสอบในอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2558 2. ชื่อผู้จัดทำ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 3. ข้อมูลหนังสือ เนื้อหาใน Food...

วันเสาร์, 24 สิงหาคม 2562 12:01

E-Book มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ภายใต้ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการ กำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลด้านอัตรากำลังคนภาครัฐ...

วันเสาร์, 07 กันยายน 2562 12:01

SMART THAILAND และ ICT 2020 Framework SMART THAILAND เป็นแนวคิด ที่จะทำให้ประชาชนคนไทยในประะเทศสามารถที่จะเข้าถึงไอซีที และใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือทำให้การดำรงค์ชีวิตในอนาคตของทุกคนสามารถติดต่อเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้น โดยโครงการ SMART THAILAND จะสอดรับกับ...

วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 09:41

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) จัดทำโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...

วันอาทิตย์, 29 สิงหาคม 2564 09:41

e-learning Thai MOOC โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) โครงการระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ตามเทคโนโลยี Thai MOOCs : Massive Open Online Courses เป็น ผู้ให้บริการที่นำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์...

วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 12:01

E-Learning OCSC สำนักงานกพ. ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ของข้าราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นข้าราชการดิจิทัล ขอเชิญเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักสูตร ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นข้าราชการดิจิทัล ของ สำนักงาน กพ. ในปัจจุบันมีกลุ่มที่จัดแบ่งเพื่อสอน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1...

วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 12:01

e-learning กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักสูตร ด้านการค้า ของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วิสัยทัศน์ ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2570...

วันอาทิตย์, 01 สิงหาคม 2564 12:01

E-Learning Nestle School Thailand ขอแนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของน้องนักศึกษา ที่จัดทำโดย Nestle Thailand โดยให้ Youtuber ติวเตอร์คนเก่งในประเทศมาร่วมกันติวเข้มน้อง ขอขอบคุณ โครงการ Nestle School Thailand ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ดี ๆ ให้กับเยาวชน โดยเข้าดูที่ Youtube...

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวนครปฐม นครชัยศรี ตลาดท่านา (Travel Nakhon Pathom, Nakhon Chai Si, Thana market) ตลาดท่านา ตลาดสดเก่าแก่อายุกว่า 140 ปี ที่ตั้งอยู่เคียงคู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมแม่น้ำ นครชัยศรี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1...

วันพุธ, 23 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวปทุมธานี (Travel Pathumthani) ที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น 7 อำเภอ 60 ตำบล 529 หมู่บ้าน จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่ง กรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ. 2202...

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวภูเก็ต (Travel Phuket) ที่ตั้ง: ประวัติ: ข้อมูลพื้นฐาน: เดินทาง: ที่มา https://th.wikipedia.org/ ที่มารูป www.iok2u.com ---------------------------------------------

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

Th80 นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ที่ตั้ง: ประวัติ: ข้อมูลพื้นฐาน: เดินทาง: ที่มา https://th.wikipedia.org/ ที่มารูป www.iok2u.com ---------------------------------------------

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวระยอง (Travel Rayong) ที่ตั้ง: ประวัติ: ข้อมูลพื้นฐาน: เดินทาง: ที่มา https://th.wikipedia.org/ ที่มารูป www.iok2u.com ---------------------------------------------

Facebook iok2u.com

ประชาสัมพันธ์

chain iok2u320 180

สถิติเว็บไซต์

มี 505 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์