iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันตก

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจาก ยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น

แหล่งมรดกโลกเอเชีย (World Heritage Site Asia) แหล่งมรดกที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ชื่อทางการเป็นชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนในบัญชีมรดกโลก ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อที่แปลชื่อทางการ โดยศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม ปี คือปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยรายชื่อมรดกโลกได้แบ่งตามภูมิภาคดังนี้

แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันตก
ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
 อิหร่าน
24 แห่ง
วัฒนธรรม 22 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
 ตุรกี (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก)
16 แห่ง
วัฒนธรรม 14 แห่ง, ผสม 2 แห่ง
 อิสราเอล
9 แห่ง
วัฒนธรรม 9 แห่ง
 ซีเรีย
6 แห่ง
วัฒนธรรม 6 แห่ง
 อิรัก วัฒนธรรม 5 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
 จอร์แดน
5 แห่ง
วัฒนธรรม 4 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
 ซาอุดีอาระเบีย วัฒนธรรม 5 แห่ง
 เลบานอน วัฒนธรรม 5 แห่ง
 โอมาน วัฒนธรรม 5 แห่ง
 เยเมน
4 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
 จอร์เจีย
3 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง
 ไซปรัส วัฒนธรรม 3 แห่ง
 ปาเลสไตน์ วัฒนธรรม 3 แห่ง
 อาร์มีเนีย วัฒนธรรม 3 แห่ง
 บาห์เรน วัฒนธรรม 3 แห่ง
 อาเซอร์ไบจาน วัฒนธรรม 3 แห่ง
 กาตาร์
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วัฒนธรรม 1 แห่ง
นครเยรูซาเลม วัฒนธรรม 1 แห่ง

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศกาตาร์

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศจอร์แดน

 แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย (Georgia)

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย 2537/1994 อาราม Gelati (Gelati Monastery)

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย 2537/1994 อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ Mtskheta

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย 2539/1996 ภูมิภาคสวาเนติตอนบนของเทือกเขาคอเคซัส (Upper Svaneti)

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย 2564/2021 ป่าฝนและพื้นที่ชุ่มน้ำโกลคิส (Colchic Rainforests and Wetlands)

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศไซปรัส

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศซาอุดีอาระเบีย

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศซีเรีย

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศตุรกี

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศบาห์เรน

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศปาเลสไตน์

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศเยเมน

เยรูซาเลม

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศเลบานอน

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  • 2554/2011 – แหล่งวัฒนธรรมแห่งอัลอัยน์ (ฮะฟีต, ฮีลี, บิดะอ์บินต์ซะอูด และพื้นที่โอเอซิส)

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศอาเซอร์ไบจาน

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศอาร์มีเนีย

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศอิรัก

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศอิสราเอล

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศอิหร่าน

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศโอมาน

-----------------------------------------

ที่มา

https://th.wikipedia.org

https://whc.unesco.org

ข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward