iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Cloud การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service; SaaS)

 

3. การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service; SaaS) หมายถึง การให้บริการที่รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งทำงานทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการ  จะพบได้จากการให้บริการซอฟต์แวร์ในฐานะแอปพลิเคชัน จากข้อเสนอของ SaaS ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสนใจหรือคิดถึง วิธีการดูแลรักษา การให้บริการหรือการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพียงแค่คิดหาวิธีที่จะใช้งานซอฟต์แวร์นั้นก็พอ ตัวอย่างของแอปพลิเคชัน SaaS ที่เราคุ้นเคยได้แก่ อีเมลบนเว็บ ซึ่งเราสามารถส่งและรับอีเมลโดยไม่ต้องจัดการคุณสมบัติเพิ่มเติม นอกจากผลิตภัณฑ์อีเมลหรือดูแลเซิร์ฟเวอร์และระบบปฏิบัติการที่โปรแกรมอีเมลใช้งานอยู่ การให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเข้าถึงการใช้งานได้หลากหลาย โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเอง ทั้งในส่วนของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงความสามารถของแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน ผู้ให้บริการ Cloud SaaS จะเป็นรูปแบบการให้บริการโดยใช้ Software หรือ Application บน Cloud คือ ผู้ที่ให้บริการ Software สำเร็จรูป โดยไม่ต้องติดตั้ง Cloud Software ลงในเครื่องเช่น บริการ CRM, ERM, Mail, storage backup ฯลฯ ผู้ใช้บริการ SaaS สามารถเลือกใช้งาน Application ได้โดยไม่ต้องพัฒนา Application ด้วยตนเอง ส่วนมากคิดค่าใช้จ่ายเป็นต่อคนที่ใช้เช่น การใช้ DropBox, iCloud, Gmail เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้บริการจริง เปรียบเสมือนกับผู้ใช้งานใช้คอมพิวเตอร์เข้าใช้งาน Facebook, G-mail, Backup files บน cloud ซึ่งผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องรู้ ว่าโครงสร้างของระบบเป็นอย่างไร เพียงแค่รู้วิธีการเข้าใช้งานก็เพียงพอ  

 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing)

---------------------------------
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward