iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
 
การขนส่งทางน้ำหรือทางเรือ (Water/Ship Transportation) คือ การขนส่งทางน้ำซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมากใช้ขนส่งในประเทศต่อมาได้
ขยายรวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล ซึ่งการขนส่งทางน้ำเป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า รวมถึงการขนส่งทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้ำระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้ำนี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาตใหญ่ ขนส่งไต้ปริมาณมากเป็นสินค้ที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก เครื่องจักร ยางพารา เป็นต้น ส่วนประกอบของการขนส่งทางน้ำเป็นการพัฒนาการขนส่งอีกขั้นหนึ่ง โตยการบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้คอนเทนเนอร์แล้วทำการขนส่งโตยรถบรรทุก รถไฟ หรือเครื่องบิน ไปยังจุดหมายปสายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ระหว่างทำการขนส่งเที่ยวนั้น
ชนิดของตู้คอนทนเนอร์หรือตู้สินค้า ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางเรือ เป็น ตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต ยาว 20, 25, 40, 45 ฟุต ทำจากเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่ได้รับการผนึกอย่างดี เพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าในตู้ได้ ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ชนิด คือ
1.1) ตู้แห้งหรือตู้สินค้าทั่วไป เป็นตู้ทึบไม่มีแผ่นฉนวนอยู่ต้านใน ไม่มีเครื่องทำความเย็นติดตั้งหน้าตู้ ใช้บรรทุกสินค้าแห้งหรือสินค้าทั่วไป
1.2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แบ่งเป็น
- ตู้ห้องเย็น จะมีเครื่องทำความเย็นในตู้ ภายในบุฉนวนทุกด้าน เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู้ด้านใน นิยมเก็บผักสต ผลไม้
- ตู้ฉนวน ภายในจะบุฉนวนด้วยโฟมทุกต้านเพื่อป้องกันความร้อนแผ่เข้าตู้ นิยมบรรทุกผักแม้ ตู้ระบายอากาศจะเหมือนกับตู้เย็น แต่มีพัดลมแทนเครื่องทำความเย็น โดยพัดลมจะดูดก๊าซอีเทอร์ลืนที่ระเหยออกจากตัวสินค้า
1.3) ตู้พิเศษ ได้แก่
- ตู้แท็งก์เกอร์หรือตู้บรรจุของเหลว
- ตู้เปิตหลังคา
- ตู้แพลตฟอร์ม
- ผู้เปิดบ้าง
- ตู้บรรทุกรถยนต์
- ตู้บรรทุกหลังเต็ม
- ตู้สูงหรือจัมโบ้
 
 

-----------------------------------------------

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์ คลิกที่นี่

LM57 พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์ (Fundamentals of Logistics Management) ปี 2557

-----------------------------------------------