iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
 
การขนส่งทางน้ำหรือทางเรือ (Water/Ship Transportation) คือ การขนส่งทางน้ำซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมากใช้ขนส่งในประเทศต่อมาได้
ขยายรวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล ซึ่งการขนส่งทางน้ำเป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า รวมถึงการขนส่งทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้ำระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้ำนี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาตใหญ่ ขนส่งไต้ปริมาณมากเป็นสินค้ที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก เครื่องจักร ยางพารา เป็นต้น ส่วนประกอบของการขนส่งทางน้ำเป็นการพัฒนาการขนส่งอีกขั้นหนึ่ง โตยการบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้คอนเทนเนอร์แล้วทำการขนส่งโตยรถบรรทุก รถไฟ หรือเครื่องบิน ไปยังจุดหมายปสายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ระหว่างทำการขนส่งเที่ยวนั้น
ชนิดของตู้คอนทนเนอร์หรือตู้สินค้า ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางเรือ เป็น ตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต ยาว 20, 25, 40, 45 ฟุต ทำจากเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่ได้รับการผนึกอย่างดี เพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าในตู้ได้ ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ชนิด คือ
1.1) ตู้แห้งหรือตู้สินค้าทั่วไป เป็นตู้ทึบไม่มีแผ่นฉนวนอยู่ต้านใน ไม่มีเครื่องทำความเย็นติดตั้งหน้าตู้ ใช้บรรทุกสินค้าแห้งหรือสินค้าทั่วไป
1.2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แบ่งเป็น
- ตู้ห้องเย็น จะมีเครื่องทำความเย็นในตู้ ภายในบุฉนวนทุกด้าน เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู้ด้านใน นิยมเก็บผักสต ผลไม้
- ตู้ฉนวน ภายในจะบุฉนวนด้วยโฟมทุกต้านเพื่อป้องกันความร้อนแผ่เข้าตู้ นิยมบรรทุกผักแม้ ตู้ระบายอากาศจะเหมือนกับตู้เย็น แต่มีพัดลมแทนเครื่องทำความเย็น โดยพัดลมจะดูดก๊าซอีเทอร์ลืนที่ระเหยออกจากตัวสินค้า
1.3) ตู้พิเศษ ได้แก่
- ตู้แท็งก์เกอร์หรือตู้บรรจุของเหลว
- ตู้เปิตหลังคา
- ตู้แพลตฟอร์ม
- ผู้เปิดบ้าง
- ตู้บรรทุกรถยนต์
- ตู้บรรทุกหลังเต็ม
- ตู้สูงหรือจัมโบ้
 
 

-----------------------------------------------

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์ คลิกที่นี่

LM57 พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์ (Fundamentals of Logistics Management) ปี 2557

-----------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward