iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น

 

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น

 

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจาก ยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ มรดกโลก แต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศ ที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียน แหล่งมรดกโลก ของ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 25 แห่ง แบ่งเป็นแบบวัฒนธรรม 20 แห่ง และแบบธรรมชาติ 5 แห่ง 

ตารางสรุปแหล่งมรดกโลก

 

...

 ญี่ปุ่น https://whc.unesco.org/en/statesparties/jp  ข้อมูล https://iok2u.com/world-heritage
2536/1993 พุทธสถานในพื้นที่โฮรีวจิ 1993 พุทธสถานในพื้นที่โฮรีว-จิ
2536/1993 ฮิเมจิโจ
1993 ปราสาทฮิเมจิ (Himeji-jo)
2536/1993 ชิรากามิซันจิ
1993 ชิระกะมิ-ซันจิ (Shirakami-Sanchi) 
2536/1993 ยากูชิมะ 1993 ยะกุชิมะ (Yakushima)  
2537/1994 โบราณสถานแห่งเกียวโตโบราณ (นครเกียวโตอูจิ และโอตสึ) 1994 โบราณสถานแห่งเกียวโตโบราณ (Historic Monuments of Ancient Kyoto)  

2538/1995 หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิรากาวาโงและโกกายามะ

1995 หมู่บ้านทางประวัติศาสตร์ชิระงะวะโงและโกะกะยะมะ
2539/1996 อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ (โดมปรมาณู) 1996 อนุสรณ์สันติภาพฮิโระชิมะ (Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome))
2539/1996 ศาลเจ้าชินโตอิตสึกูชิมะ 1996 ศาลเจ้าชินโตแห่งอิสึกุชิมะ (Itsukushima Shinto Shrine)  
2541/1998 โบราณสถานแห่งนาระโบราณ 1998 โบราณสถานแห่งนะระโบราณ (Historic Monuments of Ancient Nara) 

2542/1999 ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก 1999 ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก (Shrines and Temples of Nikko)  
2543/2000 แหล่งกูซูกุและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของอาณาจักรรีวกีว 2000 แหล่งกุซุกุและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของอาณาจักรรีวกีว (Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu)  
 2547/2004 แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ 2004 แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ (Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range)  
2548/2005 – ชิเรโตโกะ 2005 ชิเระโตะโกะ (Shiretoko)  
2550/2007 เหมืองเงินอิวามิและภูมิทัศน์วัฒนธรรม 2007 เหมืองเงินอิวะมิและภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Iwami Ginzan Silver Mine)  
2554/2011 ฮิราอิซูมิ วัด สวน และแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ที่แสดงลักษณะของนิกายสุขาวดีในพระพุทธศาสนา 2011 ฮิระอิซุมิ วัด สวน และแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ที่แสดงลักษณะของนิกายสุขาวดีในพระพุทธศาสนา (Hiraizumi Temples)  
2554/2011 หมู่เกาะโองาซาวาระ 2011 หมู่เกาะโอะงะซะวะระ (Ogasawara Islands)   
2556/2013 ฟูจิซัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งที่มาของความบันดาลใจทางศิลปะ 2013 ฟุจิซัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และแหล่งที่มาของความบันดาลใจทางศิลปะ (Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration) 
2557/2014 โรงงานทอผ้าโทมิโอกะและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 2014 โรงงานทอผ้าโทมิโอกะและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง (Tomioka Silk Mill and Related Sites) 
2558/2015 แหล่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่น : อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า การต่อเรือ และเหมืองถ่านหิน 2015 สถานที่แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่น (Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution) 
2559/2016 งานสถาปัตยกรรมของเลอกอร์บูซีเย คุณูปการอันโดดเด่นต่อขบวนการสมัยใหม่ (ร่วมกับเบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อาร์เจนตินา และอินเดีย) 2016 งานสถาปัตยกรรมเลอกอร์บูซีเย (Singapore Botanic Gardens) 

2560/2017 เกาะศักดิ์สิทธิ์โอกิโนชิมะและสถานที่ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคมูนากาตะ

2018 แหล่งคริสเตียนลับในภูมิภาคนางาซากิ 2018/2561 แหล่งคริสเตียนลับในภูมิภาคนางาซากิ (Hidden Christian Sites in the Nagasaki Region) 
2561/2018 ซานซา, พุทธอารามบนภูเขาแห่งเกาหลี
2562/2019 ซอวอน, สถานศึกษาลัทธิขงจื๊อใหม่แห่งเกาหลี
2562/2019 กลุ่มโคฟุงโมซุ-ฟูรูอิจิ : เนินสุสานญี่ปุ่นโบราณ 2019 หลุมฝังศพของญี่ปุ่นโบราณโคฟุนโมซุ-ฟูรูอิจิ (Mozu-Furuichi Kofun Group: Mounded Tombs of Ancient Japan) 
2564/2021 เกาะอามามิโอชิมะ เกาะโทกูโนชิมะ ส่วนเหนือของเกาะโอกินาวะ และเกาะอิริโอโมเตะ 2021 เกาะศักดิ์สิทธิ์เกาะอามามิ-โอชิมะ เกาะโทคุโนะชิมะ (Amami-Oshima Island, Tokunoshima Island) 
2564/2021 แหล่งยุคก่อนประวัติศาสตร์โจมงในภาคเหนือของญี่ปุ่น 2021 แหล่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ Jomon ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan) 
 

--------------------------------------------------------------------

ที่มา

https://th.wikipedia.org

https://whc.unesco.org

ข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward