iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น

 

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก  ญี่ปุ่น (Japan

แหล่งมรดกโลก ญี่ปุ่น (Japan) มีทั้งหมด 25 แห่ง เป็น ประเภทวัฒนธรรม 20 แห่ง และธรรมชาติ 5 แห่ง ทั้ง 25 สถานที่ ได้แสดงถึงเสน่ห์ของญี่ปุ่นในหลายรูปแบบ มีทั้ง ปราสาท แหล่งวัฒนธรรม หมู่บ้านโบราณ ภูเขาป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติกว้างใหญ่  เช่น 

- อุทยานแห่งชาติชิเระโทะโกะในเกาะเหนือของฮอกไกโด

- เขตพื้นที่วัดใจกลางเกียวโต นารา และนิกโก

- ปราสาทสีสันสดใสที่ตั้งอยู่ใน โอกินาวะ อันเป็นกลุ่มเกาะบริเวณสุดทางตอนใต้ของประเทศ 

- เกาะโอกาซาวาระ ที่พร้อมด้วยระบบนิเวศโดดเด่นไม่เหมือนใคร

- เหมืองแร่เงินอิวามิ กินซังที่แอบซ่อนลึกเข้าไปในแถบภูเขา

- สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญ ที่ทอดยาวคดเคี้ยวผ่านเทือกภูเขาคีในพื้นที่ทางทิศตะวันตกของญี่ปุ่น 

- ศาลเจ้ากลางน้ำอิตสึคุชิมะในจังหวัดฮิโรชิมะ ปราสาทฮิเมจิโจ ที่คงความดั้งเดิมเอาไว้ในจังหวัดเฮียวโงะ

- หลังคามุงจากสูงชะลูดในหมู่บ้านโบราณอย่าง ชิราคาวะโกะและโกคายามะ

- ตัวอาคารที่เผยให้เห็นโครงสร้างผุพังของ อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ก็ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องย้ำเตือนอันชัดเจนถึงการกระทำที่โหดร้าย

และเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดนี้ก็คือ ภูเขาฟูจิ สถานที่เลื่องชื่อซึ่งเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจเป็นเวลาหลายศตวรรษ

แหล่งมรดกโลก ญี่ปุ่น (Japan) มีทั้งหมด 25 แห่ง เป็น ประเภทวัฒนธรรม 20 แห่ง และประเภทธรรมชาติ 5 แห่ง ได้แก่

1993 ชิระกะมิ-ซันจิ (Shirakami-Sanchi)

1993 ปราสาทฮิเมจิ (Himeji-jo) 

1993 พุทธสถานในพื้นที่โฮรีว-จิ (Buddhist Monuments in the Horyu-ji Area)

1993 ยะกุชิมะ (Yakushima)

1994 โบราณสถานแห่งเกียวโตโบราณ (Historic Monuments of Ancient Kyoto)

1995 หมู่บ้านทางประวัติศาสตร์ชิระงะวะโงและโกะกะยะมะ (Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama)

1996 ศาลเจ้าชินโตแห่งอิสึกุชิมะ (Itsukushima Shinto Shrine)

1996 อนุสรณ์สันติภาพฮิโระชิมะ (Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome))

1998 โบราณสถานแห่งนะระโบราณ (Historic Monuments of Ancient Nara)

1999 ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก (Shrines and Temples of Nikko)

2000 แหล่งกุซุกุและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของอาณาจักรรีวกีว (Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu)

2004 แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ (Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range)

2005 ชิเระโตะโกะ (Shiretoko)

2007 เหมืองเงินอิวะมิและภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Iwami Ginzan Silver Mine)

2011 หมู่เกาะโอะงะซะวะระ (Ogasawara Islands)

2011 ฮิระอิซุมิ วัด สวน และแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ที่แสดงลักษณะของนิกายสุขาวดีในพระพุทธศาสนา (Hiraizumi Temples)

2013 ฟุจิซัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และแหล่งที่มาของความบันดาลใจทางศิลปะ (Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration)

2014 โรงงานทอผ้าโทมิโอกะและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง (Tomioka Silk Mill and Related Sites)

2015 สถานที่แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่น (Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution)

2016 งานสถาปัตยกรรมเลอกอร์บูซีเย (Singapore Botanic Gardens)

2018 แหล่งคริสเตียนลับในภูมิภาคนางาซากิ (Hidden Christian Sites in the Nagasaki Region)

2019 หลุมฝังศพของญี่ปุ่นโบราณโคฟุนโมซุ-ฟูรูอิจิ (Mozu-Furuichi Kofun Group: Mounded Tombs of Ancient Japan)

2021 เกาะศักดิ์สิทธิ์เกาะอามามิ-โอชิมะ เกาะโทคุโนะชิมะ (Amami-Oshima Island, Tokunoshima Island)

2021 แหล่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ Jomon ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan)

-

-

-

--------------------------------------------------------------------

ที่มา

https://th.wikipedia.org

https://whc.unesco.org

ข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward